Måned Flad Uge Dag

Kruså: Generalforsamling 2024

Ons. 7 feb, 2024 19:00 - 21:00
Den årlige generalforsamling for Natur & Ungdom Kruså. Alle er velkomne.
 
Dagsorden:
- Valg af dirigent og referent
- Bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
- Indkomne forslag
- Vedtagelse af budget for igangværende regnskabsår.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
- Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
- Valg af revisor og revisorsuppleant.
- Eventuelt. Sager under dette punkt kan ikke besluttes.

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00