Hvem er Natur og Ungdom

Hvem er Natur og Ungdom

Natur & Ungdom er en ikkekommerciel forening, der støtter en bæredygtig økologisk udvikling ved at fremme børns og unges interesse og forståelse for natur og miljø. Det gør vi ved at ’naturdanne’ børn og unge, så de vokser op til at blive ansvarlige voksne med et bæredygtigt syn på natur og miljø.

Naturen er vigtigere end den nogensinde har været

For mere end 60 år siden blev foreningen Natur & Ungdom stiftet af en række unge med interesse for feltbiologi, der gerne ville mø¬des og undersøge naturens fænomener og videregive deres viden til hinanden. Fundamentet i Natur & Ungdom er na¬turformidling, og det var faktisk derfor, at for¬eningen blev dannet tilbage i 1959. Læs hele fortællingen om Natur & Ungdom her.

Formålet med foreningen i dag, er det samme som dengang. Vi brænder for at frem¬me børn og unges interesse, glæde og forståelse for natur og miljø, og det gør vi ved at tilbyde gode lærerige aktiviteter i naturen samt ved at lære børn og unge om naturen, og hvordan vi i fællesskab passer godt på den.
Fællesskab er et af nøgleordene i Natur & Ungdom, og vi giver børn og unge muligheden for at blive en del af en stærkt og sundt fællesskab med naturen som centrum. I disse år blæser der mange positive vinde over området ’børn i naturen’, hvor mange har lært at fokusere mere på nærområderne og på naturoplevelser med familien. Den øgede interesse for nærvær og fællesskab i naturen, mærker vi også i Natur & Ungdom, hvor interessen for vores arbejde er stor.

Vi er repræsenteret i hele Danmark

Natur & Ungdom er en landsforening med 20 lokalforeninger fordelt rundt i hele landet. Vores engagerede frivillige ledere i landsforeningen og aktivitetsansvarlige arrangerer naturaktiviteter med forundring, leg og læring for børn og unge og deres familier. Det kan være alt fra lejre, loka¬le klubaktiviteter, weekend¬kursus i kanosejlads med overnatning i det fri, svampeture i skoven, inspirationsdage og kurser med forskelligt spændende ind¬hold. Det vigtig¬ste er, at vi får gode lærerige oplevelser i naturen, og at vi hygger os sammen.

Naturformidling

Som forening har vi stor naturfaglig viden og kompetencer inden for natur¬formidling. Den viden vil vi gerne sætte i spil og give videre, og det er på den baggrund, at Ildfugleuddannelsen er dannet. Ildfugleuddannelsen er Natur & Ungdoms særlige naturformidleruddannelse, som varer et år. På uddannelsen lærer du, ved hjælp af en række konkrete redskaber, at formidle naturen på din egen måde til børn og unge.

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 16:00