Lokalafdelingen Hvidovre

Naturen - dit legende fællessted

I Det Spiselige Hvidovre, Natur og Ungdom oplever du naturen helt tæt på, hvor vi danner aktive fællesskaber på tværs af køn, alder og religion. Med vores aktivitetstilbud, som du kan se i kalenderen til højre og på vores Facebookside, er det vores ambition at tilbyde en bredde som favner forskelligartede interessefelter med udgangspunkt i vores fælles lokale natur.
Billede hvidovre
Du vil kunne opleve gå- og cykelture, fælles kommunale arrangerer, lege, fællesspisninger, workshops, overnatninger og meget meget mere som vil inspirere til endnu flere oplevelser i vores fælles lokale natur.

Hvidovre Kommune indeholder en stor og mangfoldig natur, taget kommunens forholdsmæssige lille areal i betragtning, som du både skal kende og værne om. Vores naturområder rummer mange muligheder for leg, liv og læring samt en masse spiselige urter, planter og bær. Alt dette vil vi give videre til dig og din næste genration, så I på én og samme tid både kan benytte og beskytte naturen.

Derudover bidrager Det Spiselige Hvidovre i sammenspil med Hvidovre Kommune til et øget fokus på en mere grøn og bæredygtig byudvikling, hvor vi retter fokusset på naturens ressourcer og skaber politisk interesse for både natur og friluftsliv; til gavn for dig og mig.

Meld dig ind nu og støt os i Det Spiselige Hvidovres lokale grønne arbejde og deltag rigtig gerne i vores mangfoldige arrangementer / aktiviteter i vores lokale fælles natur.

Tættere på naturen – tættere på dit aktive liv!

Skriv til lokalafdelingen Hvidovre

Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Please make sure that, re-captcha pluging is enabled

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00