Lokalafdeling Randers

N&U Randers fejrer 25 års jubilæum med vækst og fremgang

I sit 25. leveår oplever N&U Randers fremdrift og vækst, bl.a. som følge af en stor indsats fra klubbens mangeårige ledere, nytænkning og samarbejde med andre lokale foreninger med børnefamilier som målgruppe.

natur og ungdom randers 01

Du mærker ikke, at den lokale afdeling af Natur & Ungdom i Randers har eksisteret i 25 år. Klubben er stadig fuld af pep og nye tilgange til aktiviteter. En af lederne i klubben, Helle Bing, fortæller, at aktiviteter kan opgøres i flere hundrede:

”Jeg kom første gang med i 1998 som forælder med to børn, hvoraf den ene nu er formand for foreningen. Og vi har prøvet alt muligt.”

Siden 1998 har Helle Bing været med til bl.a. at arrangere en weekend med middelaldertema, hvor en modig leder hev en lægeigle frem og satte den fast på huden.

”Klubben var på en mini-pilgrimsvandring, og vi mødte også en gammel munk (en udklædt leder), der fortalte om livet som munk. Vi kiggede efter vandhulsdyr, byggede pilehytter og fik besøg af Søren Ryge. Vi besøgte en pindsvinestation, hvor et rigtig sødt ældre ægtepar fortalte om deres arbejde med at holde liv i pindsvin, der kommer til skade eller er blevet syge,” fortæller Helle Bing.

Mad over bål hitter altid

Arbejdet i Natur & Ungdom Randers ledes af en lille fasttømret gruppe af ledere, der forbereder, hvad der skal ske i klubben. Niels Aage Nielsen, aktiv i klubben siden 1995, siger:

”Det er altid en sikker vinder at lave mad over bål. Ofte bruger vi ting, som vi finder i naturen, det kan være æbler, hyldeblomster eller brændenælder. En sensommeraften kiggede, eller snarere lyttede, vi efter flagermus. Klubben lånte en leder fra en anden klub, der havde en flagermusdetektor. Sådan et apparat er en lille sort kasse, der oversætter lyde, vi knap hørte, til hørbare skrig. De forskellige flagermusarter skriger på hver deres måde, så det er en god måde at bestemme dem på. Vi fandt ud af, at der var flest vandflagermus.”

Lyt til børnene

Som en anden succes nævner Niels Aage Nielsen klubbens overnatningsture:

”De gør os i stand til at være sammen med børnene på anden måde, end vi plejer. Og hvor vi fortæller hinanden gode løgnehistorier. Vi synes, det er vigtigt at lytte til de ideer, der kommer fra børnene. F.eks. var der en pige, som havde en del husdyr derhjemme. Hendes mor var dyrlæge, og hun var heldigvis med på ideen om, at vi kørte en tur derud. Børnegruppen fik hilst på dyrene og vi fik et par dyrlægehistorier.”

Hav altid en aktiv leg i ærmet

I Natur & Ungdom Randers lægges der vægt på utraditionelle samarbejder. Klubben har bl.a. været med i projektet Naturliv for Småbørnsfamilier sammen med KFUM-Spejderne og Ungdommens Røde Kors i 2015-2017.

Det medførte, at klubben kom i kontakt med Randers Kvindekrisecenter og lavede aktiviteter for helt små børn. Det var en meget stor succes for alle involverede. Niels Aage Nielsen fortæller:

”Dette projekt lærte os, at det kunne være en rigtig god ide at have en eller anden form for aktiv leg i ærmet. Det kan også være sanseting, vi laver bl.a. memory-spil med ting, der er fundet to af i naturen. En tingfinder-tur er altid godt. Når en af børnene f.eks. finder et kranium i naturen, undersøger vi det nærmere. Hvis der er interesse for det, hjælper vi med at rense dyrekraniet, så det bliver rigtig flot.”

natur og ungdom randers 02

Fine faciliteter

I 2004 havde klubben besøg af en journalist fra Danmarks Radio, som optog en indslag til udsendelsen ’Fabulatoriet’, aktivitetstemaet den dag hed Allehelgens-aften (Halloween). Ellers husker lederne bedst weekendturene. Dejlige ture til Klostermølle, sommerweekend i spejderhytte ved Grenå Strand og kanoture på Gudenåen og Allingåen.

Natur & Ungdom Randers blev oprettet i 1994 af nogle ildsjæle, der tænkte det kunne være fedt med en naturklub for børn. I hele klubbens levetid har man haft fine lokalefaciliteter og gode udearealer.

I dag arbejder N&U Randers tæt sammen med Bysekretariatet – Det Boligsociale Team og har skiftet mødested til et såkaldt bynaturrum. Det hedder Myretuen og er et sted med mulighed for at arbejde med naturmaterialer både udenfor og indendørs, udekøkken, udstillingskasser og plads til leg.

Bygningen og udearealerne omkring Myretuen er en slags indgangsport til det store naturområde Nordre Fælled, der tidligere har været militært øvelsesterræn indtil 1997. Her er der 140 hektar land at boltre sig på med meget varieret natur.

natur og ungdom randers 03

Vitaminindsprøjtning i 2015

Fra 1994 til 2010 havde foreningen en fast en ugentlig klubaften primært for børn mellem 8 og 12 år. Efter 2010 mødtes man hver 14. dag, men ophørte efter et par år helt med at have klubaftner. Tilgangen af børn var faldende, og N&U Randers gjorde ikke så meget opmærksom på sig selv dengang.

Antallet af aktive har svinget meget fra 7-8 stykker i starten i 1994 og helt op til 30 i 2002-2005, hvor lederne måtte dele gruppen i to. I nogle år var der næsten udelukkende piger i klubben.

Der var stor udskiftning i børnegruppen, typisk deltog børnene i et par år, men enkelte har været med i fem til seks år.

Aktiviteterne tog fart igen, da klubben gik ind i projektet Naturliv for Småbørnsfamilier i 2015. Det var den vitaminindsprøjtning, der var brug for. Siden har N&U Randers holdt en hel del åbne arrangementer særlig målrettet mindre børn. I 2019 er foreningen ved at etablere sig igen med faste klubaktiviteter. Niels Aage Nielsen fortæller:

”De seneste 10 år har været op ad bakke for lokalafdelingen. Men nu ser det ud til, at der kan komme liv i den igen. Men det er vigtigt, at der er nogle ledere, som brænder for arbejdet i foreningen og har energi, tid og overskud.”

Synlighed og samarbejde

Eske Thøgersen, der også er leder i klubben, mener, at Natur & Ungdom Randers må være mere synlig i medierne:

”Det gør vi lokalt bl.a. ved at udsende pressemeddelelser, som mange aviser gerne bringer. Synlighed på sociale medier prioriteres højt. Herudover udsender vi et nyhedsbrev pr. mail til alle interesserede, også til ikke-medlemmer. Det er vigtigt at bruge sine samarbejdspartnere til at synliggøre sine aktiviteter og holde energien høj hos klublederne. Et godt råd er at bruge kræfter på at gå ind i fælles arrangementer som Naturens Dag og Vilde Blomsters Dag, hvor du ikke står alene med aktiviteten.”

17.000 kr. fra Friluftsrådet

Natur & Ungdom Randers holdt 25 års jubilæum 19. oktober med besøg af 50 børn og voksne. Nære samarbejdspartnere og andre brugere af Myretuen kom og ønskede tillykke. Rollespilsforeningen Den Glemte Legion, Parkrun, Bysekretariatet, Randers Kommunes Tekniske Forvaltning, Naturfredningsforeningen og Randers Regnskov dukkede op for at være med til at fejre de 25 år på festlig vis. Andre ønskede tillykke pr. mail bl.a. Naturstyrelsen Kronjylland, et lokalt fritidshjem, Randers Naturcenter og AOF.

Foreningen modtog i september 17.000 kr. fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje. De penge skal bruges til at skaffe nye ledere og til overnatningsudstyr. Den nuværende ledergruppe ser derfor frem til, at foreningen stadig er i fuld vigør om 25 år.

Skriv til lokalafdelingen Randers

Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00