Lokalafdelingen Nordfjends

Naturen opleves bedst med hele familien

Natur & Ungdom Nordfjends er en lokalafdeling af den landsdækkende Børne- og Ungdomsorganisation Natur og Ungdom. Vi interesserer os for natur og friluftsliv på tværs af generationer. Derfor er vi også optagede af, at de aktiviteter vi tilbyder retter sig mod hele familien - alle kan være med uanset alder.

Vi er upolitiske og uden opkobling på religion, uniform, aldersinddeling eller faste mødedage. Vores mål er at lære børn og unge at forholde sig til naturen og miljøet omkring os - for kun ved at bruge naturen lærer man at forstå den og tage vare på den.

natur og ungdom nordfjens hytte

Vi afholder 1-4 arrangementer pr. kvartal, lige fra bålmad, træklatring til kanoture med overnatning. Vi har ikke et fast møde-/tilholdssted, men flytter arrangementerne rundt indenfor vores lokalområder.

Som medlem modtager du jævnligt information med omtale af kommende arrangementer, men man er ikke forpligtet til at deltage i andre end dem man har lyst til. Foreningen råder over en stor grejbank, som du gratis har adgang til som medlem, bla. kan nævnes: Kano, hængekøjer, træklatring, lavvuer, bålgrej, fiskegrej, undersøgelsesgrej og snittegrej.

Demodag mød foreningen d. 15 april kl. 16 – 20 i Ørslevkloster Skov. Her vil du som interesseret kunne møde bestyrelsen fra foreningen, derudover vil vi vise noget af alt vores grej frem. Så kunne du eksempelvis tænke dig at overnatte i telt eller hængekøje vil vi her vise hvordan.

Skriv til lokalforening Nordfjends

Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00