Klostermølle ved Gudenåen

Klostermølle ved Gudenåen

Klostermølle ligger, hvor Gudenåen løber ud i Mossø. Bygningerne ligger oven på ruinerne af Voer Kloster, Området er fredet, og den sydlige del er kulturarvsareal.

klostermoellen

 

Salg af Klostermølle 2023

I mere end 40 år har Natur & Ungdoms sekretariat holdt til på Klostermølle. Her har foreningen inviteret inden for i naturskolen, holdt lejrskole, uddannet naturformidlere og gået på opdagelses i naturen – både til vand, til lands og i luften. Her er nemlig sø, skov og et helt unikt fugleliv lige uden for døren. Men den 1. marts 2023 er det slut – Natur & Ungdom flytter fra Klostermølle.  

Naturstyrelsen har valgt at sætte Klostermølle til salg uden betingelser. Det betyder, at Klostermølle kan ende som et privat område med meget begrænset offentlig adgang. Dermed er det ikke kun Natur & Ungdom, som påvirkes at Naturstyrelsens beslutning, men de 50.000, som hvert år besøger Klostermølle, afskæres også fra stedets unikke natur og kulturhistorie.

Natur & Ungdom har et stort ønske om fortsat at have sit virke på Klostermølle. Enten som lejer eller som medstifter af en fond sammen med andre relevante aktører. Det er ambitionen, at fonden skal drive Klostermølle videre med natur og kulturhistoriske oplevelser som omdrejningspunkt. Der skal skabes et attraktivt samlingspunkt for både turister, lokalområdets indbyggere og naturentusiaster.

Vil du støtte Natur & Ungdoms arbejde med at bevare den offentlige adgang til Klostermølle, kan du melde dig ind i Facebookgruppen ”Bevar den offentlige adgang til Klostermølle” her.

Herunder kan du læse om Klostermølles historie og udvikling til og med marts 2023.

Historisk knudepunkt

Klostermølles historie går tilbage til middelalderen, da benediktinermunke i 1100-tallet byggede Voer Kloster. Munkene ændrede Gudenåens løb, anlagde dæmning og gravede den 1300 meter lange Klosterkanal, for at skabe et fald, som kunne drive en vandmølle på stedet. Klostret blev nedlagt ved reformationen (år 1536). Selve klosterbygningerne blev revet ned i 1561, men vandmøllen blev bevaret.

Klostermøllen og dens vandkraft har i tidens løb været livsnerven i forskellige små virksomheder. Der har således været kornmølle, stampning og valkning af vadmel og klæde. I 1872 blev møllen udvidet med træsliberi, og senest har der været produktion af pap på stedet. Det færdige pap blev i dampbåde sejlet over Mossø til jernbanestationen i Alken by. Produktionen fortsatte helt til 1974, hvor en del af bygningerne brændte; På det tidspunkt var fabrikkens produktionsmetoder blevet umoderne, og man opgav derfor at genopbygge fabrikken.

Købt af Miljøministeriet

I 1975 købte Miljøministeriet bygningerne og området til fritidsformål, og der blev indrettet en naturskole i underetagen i hovedhuset. Møllehuset blev restaureret i 1991 og indrettet som udstillingslokale. Klostermølle rummer nu offentlige udstillinger om den industri, der udfoldede sig med basis i vandkraften og om stedets fortid som munkekloster. Stedet fungerer desuden som offentligt naturområde med udstillinger om flora og fauna. Mange kanofarere sejler igennem og benytter sig af den anlagte kanoteltplads ved åen.

Bygninger på Klostermølle

I århundreder har Klostermølle således været samlingspunkt for mange mennesker. Først for munkene, siden for bønder, der kom her og udvekslede bysladder, mens de ventede på at få deres korn malet. Så blev det en større industriarbejdsplads, og i dag er det turister, der flokkes her. Møllebygningerne bruges til museumsudstillinger, og mellem bygningerne kan man blandt andet finde en spændende flora af lægeurter, der vidner om munkenes aktiviteter for mere end 500 år siden.

Den 90 meter lange tørrelade, 3 etager høj og bygget helt i træ, er i dag et vartegn for Klostermølle. I tørreladens nordlige ende er der et fugletårn med god udsigt over Mossø og Klosterkær.

I møllebygningen er der indrettet udstillinger, der fortæller kulturhistorien fra munkene og op til i dag, og der er også udstillinger, som fortæller om naturen og dyrelivet i området.

Frem til marts 2023 har Natur & Ungdoms sekretariat holdt til på hovedbygningens første sal, stueetagen fungerede som lejrskole og i kælderen lå naturskolen.

kanotur

Fantastisk tur

Klostermølle ligger ved Mossøs vestlige ende i meget naturskønne omgivelser, der rummer gode muligheder for ture og aktiviteter af enhver art. Området er fredet, da det indeholder vigtige interesser af biologisk, geologisk og kulturhistorisk art. Af de mange naturtyper i nærheden af Klostermølle kan nævnes: sø, å, våde enge, løvskov, nåleskov, kær, vandhul, rørsump, ellesump, lynghede og tørre sandede overdrev.

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00