Ildfugle-uddannelsen

BLIV NATURFORMIDLER

Logo Ildfugleuddannelsen

3 hurtige om uddannelsen

Hvad er en ildfugl?

Natur & Ungdom uddanner Ildfugle, der kan være med til at formidle glæden ved naturen og vigtigheden af en bæredygtig omgang med den. 
Ildfuglen er en sommerfugl. Lille ildfugl lever i det meste af Danmark. Stor ildfugl er forsvundet fra Danmark pga. afvanding, tilgroning og tilplantning samt samlervirksomhed.

Fortælleteknik og formidlingsarenaer

Som ildfugl bliver du via øvelser og teori en skarp fortæller. Og uanset om du står i naturskolen eller i skoven har du styr på, hvad der virker, når du skal hjælpe nysgerrige børn og unge, med at undersøge natur og dyreliv. 

Udfordring og personlig udvikling

Undervejs i uddannelsen sørger vi for, at du bliver udfordret, så vi understøtter din personlige udvikling som naturformidler.

Hvad er Ildfugleuddannelsen?

Ildfugleuddannelsens er Natur & Ungdoms formidleruddannelse. Målet er at deltagerne bliver skarpe til at formidle egen viden og begejstring for naturen.

Formidling i børne- og ungehøjde
Uddannelsen er en selvstændig uddannelse, hvor du lærer at formidle naturen i børne- og ungehøjde. På uddannelsen vil du blive udfordret af underviserne og dine medkursusister, så du efterfølgende trygt kan tage børn og unge med ud i naturen. Uddannelsen har større fokus på formidling end naturfaglighed. Vi forventer ikke du ved alt om naturen på forhånd, men at du selv ønsker at søge en større naturfaglig forståelse undervejs.

Netværk med 200 Ildfugle
Uddannelsen har eksisteret i godt 18 år og der flyver mere end 200 Ildfugle rundt i Danmark. Igennem Ildfugle-uddannelsen får du udover formidlingskompetencer et stærkt netværk med de andre kursister, tidligere ildfugle og resten af Natur & Ungdoms naturglæde frivillige børn, unge og voksne.

Sæt dit præg på uddannelsen
Uddannelsen giver dig en lang række konkrete redskaber til at udvikle din egen naturformidling – herunder fortælleteknik, formidlingsarenaer, lege, oplevelser, feedback, gyldne regler, struktur, sparring, udfordring og personlig udvikling – men en reel naturfaglig viden skal du selv have eller opbygge uden for kurset. Ildfugleuddannelsen er i høj grad en social uddannelse, hvor det naturfaglige indhold bliver præget af dine medkursister, og hvor sammenholdet på holdet er stort.

Hvem uddanner sig til Ildfugl?
Mange lærere og pædagoger har brugt uddannelsen som efteruddannelse, andre deltagere er frivillige i Natur & Ungdom og endnu andre buger den som springbræt til naturvejlederuddannelse hos Naturvejledning Danmark. Alle er velkomne, men vi forventer at man undervejs og efterfølgende deltager i natur- og foreningsnetværk i Natur & Ungdom. 

Kursusweekends og projektarbejde

Uddannelsen består af fem intensive tematisk tilrettelagte weekends og fire selvstændige projektopgaver, der løses mellem weekenderne.

Kurser
På weekendkurserne vil du blive præsenteret for en lang række teknikker og praktisk viden, ligesom du vil få mulighed for – i trygge rammer – at udfordre din egen formidlingslyst og -evne.

Der vil igennem uddannelsen blive præsenteret forskellige eksterne undervisere med forskellig baggrund, ligesom du som deltager også selv vil skulle være en aktiv del af undervisningen.

Projektarbejde
Mellem kurserne skal du som deltager arbejde med en selvvalgt projektopgave inden for nogle oplyste temaer. Uddannelsen ledes af uddannede naturvejledere, og alle deltagere inddeles ved begyndelsen i mindre studiegrupper, der får deres egen vejleder uddannelsen igennem.

Projekterne afleveres to uger før næstkommende kursus, hvorpå man vil modtage kort feedback og input fra såvel kursusledere som medkursister efter en kort fremlæggelse. Projekterne er – ligesom weekenderne – alle obligatoriske og et vigtigt element for, at man kan gennemføre ildfugleuddannelsen og få det fulde udbytte.

Hvert ildfugleprojekt er temabehæftet og skal bl.a. omfatte tilegnelse af ny viden, aktivitetsstruktur, leg og video. Projekterne kan være meget varierende i indhold og størrelse, da man selv skal definere, hvad men gerne vil arbejde med.

Kun fantasien sætter grænserne, og din studievejleder vil hele tiden være klar med råd og sparring. Du kan vælge at arbejde individuelt, med en makker eller en gruppe i forbindelse med projektopgaverne, der omhandler: – Ny faglig viden – Leg med læring – Struktur på din aktivitet – opbygning af et forløb i naturen – Video som metode i naturformidling. Når du begynder på uddannelsen, vil du få mere information om projekterne.

De enkelte temaer bliver præsenteret på den første kursusweekend. De fire projekter, der ligger mellem de enkelte kurser, er din garanti som kommende ildfugl for at få afprøvet og arbejdet med dine nye ideer og redskaber fra de enkelte kurser. Det er også her, din egen formidling bliver udfordret i forhold til forskellige målgrupper og der vil være krav om, at flere af dine projekter skal afvikles i en Natur & Ungdom kontekst.

Fravær
Det er obligatorisk at gennemføre alle weekends og aflevere alle opgaver. Der accepteres fravær på et weekendkursus (dog ikke kursus 1 eller 5), yderligere fravær vil betyde, at man ikke kan få sit uddannelsesbevis. Det er muligt, mod betaling at følge disse kurser på næste hold. Deltagerbetaling refunderes ikke ved fravær.

Hvem bliver Ildfugl?

For at blive ildfugl er det vigtigt, at du arbejder med/har lyst til at arbejde med naturformidling.

Gennemsnitsalderen på kurserne er omkring 30 år, og deltagernes forudsætninger er vidt forskellige – skolelærere, pædagoger, naturformidlere, spejdere, biologer m.m. er hver år blandt deltagerne.

Den vigtigste fælles forudsætning er, at alle deltagere brænder for at formidle natur, friluftsliv, miljø og sociale aktiviteter for børn og unge i naturen.

Uddannelsen kan således både bruges som løftestang til at komme i gang med et job indenfor naturformidling eller som relevant efteruddannelse i forhold til dit arbejde og/eller fritidsinteresse.

Et stærkt netværk - også efter endt uddannelse

Natur & Ungdom ønsker at holde prisen for ildfugleuddannelsen lav. Vi forventer til gengæld noget af det dyrebareste du råder over – dit engagement og din tid!

Det lyder måske banalt, men når du er optaget ildfuglekursist på holdet, så regner vi med dig! Vi regner med at du deltager aktivt og engageret i uddannelsen, og lægger et stykke arbejde i dine projekter mellem kurserne, og også meget gerne engagerer dig i Natur & Ungdom på lokalt- eller landsplan.

Som ildfugl bliver du del af et stærkt og vidtforgrenet netværk, og vi ønsker at bevare dette netværk også når uddannelsen er afsluttet. Derfor vil du blive inviteret til et årligt træf for alle nye og gamle ildfugle, og du vil løbende blive tilbudt kurser og arrangementer så længe du er medlem.

Alt sammen aktiviteter der kan være relevant for dig og dit videre arbejde med naturformidling.

Underviserne

THOMAS HOLGAARD

Thomas er 40 år, naturvejleder i Thisted Kommune, tidligere naturvejleder i Natur & Ungdom – og har undervist på Ildfugleuddannelsen siden 2016.

Thomas er uddannet pædagog, naturvejleder og friluftsvejleder med store kompetencer inden for særligt kano og kajak og selvfølgelig formidlig af naturoplevelser.

Den sparsomme fritid bruges med familie og som aktiv i Natur & Ungdoms lokalafdeling i Nordfjends, samt på jagt, lystfiskeri, friluftsliv med mere.

MAJA MØHOLT 

Maja Møholt har arbejdet med undervisning, naturvejledning og -formidling siden før hun startede på biologistudiet i Aarhus. Maja er 35 år og arbejder nu som naturvejleder på Naturskolen i Viborg. Som ekspert i insekter og andre små krible krable dyr, samt en bred generel viden om natur, er der altid noget at tale om, og hun gør flittigt brug af aktiviteter og lege i hendes formidling til børn og unge.

Fritiden bruges på dans og på at være ude i naturen. Maja er desuden aktivt bestyrelsesmedlem i Natur & Ungdom og tidligere selv uddannet Ildfugl.

JESPER HILDING THOMSEN

Jesper er naturvejleder og naturfagskonsulent i Hedensted Kommune. Her er han naturvejleder for alle folkeskolerne i kommunen og arrangerer ture både på og udenfor skolerne. Jesper varetager funktionen som naturfagskonsulent i kommunen, hvor han er med til at udvikle naturfagene både kommunalt og ude på de enkelte skoler.

Ved siden af jobbet som kommunal naturvejleder har han sit eget firma, som arbejder med forskellige former for naturformidling.

Jesper er 47 år og er oprindelig uddannet folkeskolelærer med 18 år erfaring indenfor naturfag.

Han er selv uddannet ildfugl og har siddet som landsformand for Natur og Ungdom. Han er interesseret i alt det der foregår derude, og kan formidle meget bredt.

Hvis han endelig har lidt fritid, bliver den for det meste brugt ude i naturen, enten med lystfiskeri eller bare at nørde rundt

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00