Ildfugle-uddannelsen

Ildfugleuddannelsen er sat i bero på ubestemt tid. 

 

Om ildfugleuddannelsen: 

Ildfugleuddannelsen er Natur & Ungdoms formidleruddannelse, der sigter mod at gøre deltagerne bedre til at formidle egen viden og begejstring for naturen. Uddannelsen har eksisteret i godt 15 år, og Igennem Ildfugle-uddannelsen får du derfor bl.a. et stærkt netværk med andre kursister, ildfugle og naturligvis også igennem landsforeningen Natur & Ungdom. Du får en lang række konkrete redskaber til at udvikle din egen naturformidling – herunder fortælleteknik, formidlingsarenaer, lege, oplevelser, feedback, gyldne regler, struktur, sparring, udfordring og personlig udvikling – men en reel naturfaglig viden skal du selv have eller opbygge uden for kurset. Ildfugleuddannelsen er i høj grad en social uddannelse, hvor det naturfaglige indhold bliver præget af dine medkursister, og hvor sammenholdet på holdet er stort.

Ildfugleuddannelsen er opbygget over fem intense weekends, der er fordelt over et år. Mellem kurserne skal du som deltager arbejde med en selvvalgt projektopgave inden for nogle oplyste temaer. Uddannelsen ledes af uddannede naturvejledere, og alle deltagere inddeles ved begyndelsen i mindre studiegrupper, der får deres egen vejleder uddannelsen igennem. Der vil igennem uddannelsen blive præsenteret forskellige eksterne undervisere med forskellig baggrund, ligesom du som deltager også selv vil skulle være en aktiv del af undervisningen.

Det er obligatorisk at gennemføre alle weekends og aflevere alle opgaver. Er man forhindret i at deltage, kan man sagtens melde afbud, men skal så tage den manglende weekend det efterfølgende år. Efter uddannelsesforløbet udstedes bevis, og man kan herefter kalde sig ildfugl.

Som tidligere nævnt består uddannelsen af fem tematisk tilrettelagte weekends og fire selvstændige projektopgaver, der løses mellem weekenderne. På weekendkurserne vil du blive præsenteret for en lang række teknikker og praktisk viden, ligesom du vil få mulighed for – i trygge rammer – at udfordre din egen formidlingslyst og -evne. De enkelte temaer bliver præsenteret på den første kursusweekend. De fire projekter, der ligger mellem de enkelte kurser, er din garanti som kommende ildfugl for at få afprøvet og arbejdet med dine nye ideer og redskaber fra de enkelte kurser. Det er også her, din egen formidling bliver udfordret i forhold til forskellige målgrupper. Projekterne afleveres to uger før næstkommende kursus, hvorpå man vil modtage kort feedback og input fra såvel kursusledere som medkursister efter en kort fremlæggelse. Projekterne er – ligesom weekenderne – alle obligatoriske og et vigtigt element for, at man kan gennemføre ildfugleuddannelsen og få det fulde udbytte. Hvert ildfugleprojekt er temabehæftet og skal bl.a. omfatte tilegnelse af ny viden, aktivitetsstruktur, leg og video. Projekterne kan være meget varierende i indhold og størrelse, da man selv skal definere, hvad men gerne vil arbejde med. Kun fantasien sætter grænserne, og din studievejleder vil hele tiden være klar med råd og sparring. Du kan vælge at arbejde individuelt, med en makker eller en gruppe i forbindelse med projektopgaverne, der omhandler: – Ny faglig viden – Leg med læring – Struktur på din aktivitet – opbygning af et forløb i naturen – Video som metode i naturformidling.

Gennemsnitsalderen på kurserne er omkring 30 år, og deltagernes forudsætninger er vidt forskellige – skolelærere, pædagoger, naturformidlere, spejdere, biologer m.m. er hver år blandt deltagerne. Den vigtigste fælles forudsætning er, at alle deltagere brænder for at formidle natur, friluftsliv, miljø og sociale aktiviteter for børn og unge i naturen.

Natur & Ungdom ønsker at holde prisen for ildfugleuddannelsen lav. Vi forventer til gengæld noget af det dyrebareste du råder over – dit engagement og din tid! Det lyder måske banalt, men når du er optaget ildfuglekursist på holdet, så regner vi med dig! Vi regner med at du deltager aktivt og engageret i uddannelsen, og lægger et stykke arbejde i dine projekter mellem kurserne, og også meget gerne engagerer dig i Natur & Ungdom på lokalt- eller landsplan. Som ildfugl bliver du del af et stærkt og vidtforgrenet netværk, og vi ønsker at bevare dette netværk også når uddannelsen er afsluttet. Derfor vil du blive inviteret til et årligt træf for alle nye og gamle ildfugle, og du vil løbende blive tilbudt kurser og arrangementer så længe du er medlem. Alt sammen aktiviteter der kan være relevant for dig og dit videre arbejde med naturformidling.

Lyst til formidling? Måske har du erfaringer som naturklubleder, spejderleder, historiefortæller eller lignende. Det er ikke afgørende om du kan samtlige latinske navne for alle danske blomsterplanter, eller om du kan genkende og har set mere end 117 arter af fugle. Det vigtige er fortællingen af den gode historie, det at VILLE formidlingen af natur! Mød kursusledelsen THOMAS HOLGAARD er vores tovholder, logistikansvarlige og praktiske koordinator i forbindelse med uddannelsen, og det vil derfor også være ham du først kommer i kontakt med når du søger optagelse. Thomas er 40 år og arbejder som naturvejleder i Natur & Ungdom – han er dermed den eneste lønnede i teamet, og ham der får det hele til at hænge sammen. Thomas er uddannet pædagog, naturvejleder og friluftsvejleder med store kompetencer indenfor særligt kano og kajak. Den sparsomme fritid bruges dels som aktiv i lokalafdelingen i Nordfjends (Skive kommune), samt på jagt, lystfiskeri, friluftsliv med mere. Ansøg om optagelse på Ildfugleuddannelsen Der er hvert år plads til 26 deltagere på Ildfugleuddannelsen

Optagelse sker ved en kort ansøgning, hvor du fortæller hvorfor du gerne vil tage uddannelsen, og hvorfor du ønsker at blive ildfugl. Et ildfuglehold bliver stærkere af, at deltagerne har forskellig baggrund og tilgang til naturen. Det ses der på, når holdet sammensættes. Fortæl derfor lidt om, hvad du er interesseret i, og hvad du bruger din tid på til daglig, din uddannelsesbaggrund osv., så vi kan danne os et billede af, hvem du er, og hvad du kan bidrage med.   Kursuspris Kr. 4.500,- (som medlem af Natur & Ungdom og indstillet af din lokalforening) Kr. 5.500,- (ikke-medlemmer) 

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 16:00