Repræsentantskabet

- vores øverste myndighed

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Natur & Ungdoms øverste myndighed. Repræsentantskabets sammensætning er præcist defineret i vedtægten. Repræsentantskabet er sammensat af repræsentanter fra lokalforeningerne og den siddende hovedbestyrelse.

Repræsentantskabet afholder årligt et ordinært møde: Det ordinære repræsentantskabsmøde. Det svarer til generalforsamlingen i andre foreninger. Her behandles beretning, regnskab, budget, vedtægtsændringer, visioner, politiker og så vælges formand og den resterende hovedbestyrelse. 

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00