Aktuelt

Nye kræfter skal føre N&U videre

Natur & Ungdom fik en helt ny bestyrelse på foreningens repræsentantskabsmøde i oktober.

Danmarks eneste grønne forening for naturelskere på tværs af generationer fortsætter sin udvikling med nye kræfter. Det ligger fast efter Natur & Ungdoms repræsentantskabsmøde i Lillebæltshallerne i Middelfart i oktober. Her fik N&U nemlig en helt ny bestyrelse efter et kampvalg.

”Hele 10 kandidater stillede op til 5 pladser i bestyrelsen. Det er glædeligt at se og mærke den store interesse for at videreudvikle foreningen og dens formål om fremme naturlivet for børn og voksne i fællesskab. Der er en stærkt stigende interesse for miljø, bæredygtighed og viden om naturen, og det behov kan N&U imødekomme efter over 60 år som grøn forening. Det giver foreningen et stort potentiale, som vi skal udnytte ved at være aktive og synlige,” siger Katrine Søbye, N&U’s afgående formand.

Lokale dialogmøder

Sammen med repræsentanter fra den nu tidligere bestyrelse besøgte hun i sommer N&U’s lokalafdelinger for at høre om medlemmernes syn på foreningens fremtid. Baggrunden for møderne var blandt andet et behov for at afklare, om N&U skulle overgå til at blive en del af Danmarks Naturfredningsforening (DN).

”Vores møder med foreningens ’bagland’ viste stor opbakning til, at N&U fortsætter som en selvstændig forening. Det er dejligt Medlemmerne er glade for N&U’s ’ånd’ og foreningens selvbestemmelse. Det gør det nemt at sætte noget nyt i gang, ligesom der er kort vej til ledelsen,” siger Katrine Søbye.

Hun tilføjer, at der på lokalmøderne blev givet mange gode ideer og forslag til at udvikle foreningen.

”Forslagene blev præsenteret og diskuteret på repræsentantskabsmødet og er med til at give den nye bestyrelse et godt afsæt for det kommende arbejde. Vi fra den tidligere bestyrelse er selvfølgelig klar til at støtte vores afløsere og ønsker dem held og lykke,” siger Katrine Søbye.


To medlemmer fra lokalafdelinger i bestyrelsen

Ideerne om at bringe N&U videre er den nye bestyrelse klar til at gå i gang med at realisere.

”Dette skal blandt andet sikres ved, at der fra lokalafdelingerne rekrutteres yderligere to medlemmer til bestyrelsen. På den måde vil vi sikre en lokal, praksisorienteret tilknytning og dermed have en finger på pulsen i forhold til, hvad der fungerer og ikke fungerer for jer ude i lokalafdelingerne,” udtaler Jonas Jensen på vegne af den nyvalgte bestyrelse.
N&U’s bestyrelse består af:

Jonas Jensen, Aarhus
Safania Eriksen, København
Jesper Broberg Bang, Aarhus
Martin Brandt Friis, Billund
Peter Rasmussen, Gl. Rye.

De afløser Katrine Søbye, Lene Louise Mortensen, Bettina Mikkelsen og Niklas Hegnsted, som blev takket for deres indsats med klapsalver og gaver på mødet i Middelfart.

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00