Lokalafdelingen Morsø Naturklub

Naturen opleves bedst med hele familien

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende Børne- og Ungdomsorganisation Natur og Ungdom. Vi interesserer os for natur og friluftsliv på tværs af generationer. Derfor er vi også optagede af, at de aktiviteter vi tilbyder retter sig mod hele familien - alle kan være med uanset alder.

natur og ungdom

Vi er upolitiske og uden opkobling på religion, uniform, aldersinddeling eller faste mødedage. Vores mål er at lære børn og unge at forholde sig til naturen og miljøet omkring os - for kun ved at bruge naturen lærer man at forstå den og tage vare på den.

Vi afholder 1-4 arrangementer pr. kvartal, og vil i perioder også tilbyde længere forløb over flere mødegange. Vi har ikke et fast møde-/tilholdssted, men flytter arrangementerne rundt indenfor vores lokalområder.

Som medlem modtager du jævnligt information med omtale af kommende arrangementer, men man er ikke forpligtet til at deltage i andre end dem man har lyst til.

Skriv til lokalafdelingen Thy-Mors Naturklub

Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Please make sure that, re-captcha pluging is enabled

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00