Ildfugle-uddannelsen

BLIV NATURFORMIDLER

Logo Ildfugleuddannelsen

3 hurtige om uddannelsen

Hvad er en ildfugl?

Natur & Ungdom uddanner Ildfugle, der er med til at formidle glæden ved naturen og vigtigheden af en bæredygtig omgang med den. 
Ildfuglen er en sommerfugl. Lille ildfugl lever i det meste af Danmark. Stor ildfugl er forsvundet fra Danmark pga. afvanding, tilgroning og tilplantning samt samlervirksomhed.

Fortælleteknik og formidlingsarenaer

Som ildfugl bliver du via øvelser og teori en skarp fortæller. Uanset om du står i naturskolen eller i skoven har du styr på, hvad der virker, når du skal hjælpe nysgerrige børn og unge, med at undersøge natur og dyreliv. 

Udfordring og personlig udvikling

Undervejs i uddannelsen sørger vi for, at du bliver udfordret, så vi understøtter din personlige udvikling som naturformidler.

Tilmelding

Læs mere om pris og vilkår nederst på siden her.

Hvad er Ildfugleuddannelsen?

Ildfugleuddannelsens er Natur & Ungdoms naturformidleruddannelse. Målet er at deltagerne bliver skarpe til at formidle egen viden og begejstring for naturen.

Formidling i børne- og ungehøjde
Uddannelsen er en selvstændig uddannelse, hvor du lærer at formidle naturen i børne- og ungehøjde. På uddannelsen vil du blive udfordret af underviserne og dine medkursusister, så du efterfølgende trygt kan tage børn og unge med ud i naturen. Uddannelsen har større fokus på formidling end naturfaglighed. Vi forventer ikke du ved alt om naturen på forhånd, men at du selv ønsker at søge en større naturfaglig forståelse undervejs.

Netværk med 200 Ildfugle
Uddannelsen har eksisteret i godt 18 år, og der flyver mere end 200 Ildfugle rundt i Danmark. Gennem Ildfugle-uddannelsen får du udover formidlingskompetencer et stærkt netværk med de andre kursister, tidligere ildfugle og resten af Natur & Ungdoms naturglade frivillige børn, unge og voksne.

Sæt dit præg på uddannelsen
Uddannelsen giver dig en lang række konkrete redskaber til at udvikle din egen naturformidling – herunder fortælleteknik, formidlingsarenaer, lege, oplevelser, feedback, gyldne regler, struktur, sparring, udfordring og personlig udvikling – men en reel naturfaglig viden skal du selv have eller opbygge uden for kurset. Ildfugleuddannelsen er i høj grad en social uddannelse, hvor det naturfaglige indhold bliver præget af dine medkursister, og hvor sammenholdet på holdet er stort.

Kursusweekends og projektarbejde

Uddannelsen består af fem intensive, tematisk tilrettelagte weekender og fire selvstændige projektopgaver, der løses mellem weekenderne.

Kurser
På weekendkurserne vil du blive præsenteret for en lang række teknikker og praktisk viden, ligesom du vil få mulighed for – i trygge rammer – at udfordre din egen formidlingslyst og -evne.

Der vil igennem uddannelsen blive præsenteret eksterne undervisere med forskellige baggrunde, ligesom du som deltager også selv vil skulle være en aktiv del af undervisningen.

Projektarbejde
Mellem kurserne skal du som deltager arbejde med en selvvalgt projektopgave inden for nogle forudbestemte temaer. Uddannelsen ledes af uddannede naturvejledere, og alle deltagere inddeles ved begyndelsen i mindre studiegrupper, der får deres egen vejleder uddannelsen igennem.

Projekterne afleveres to uger før næstkommende kursus, hvorpå man vil modtage kort feedback og input fra såvel kursusledere som medkursister efter en kort fremlæggelse. Projekterne er – ligesom weekenderne – alle obligatoriske og et vigtigt element for, at man kan gennemføre ildfugleuddannelsen og få det fulde udbytte.

Hvert ildfugleprojekt er temabehæftet og skal bl.a. omfatte tilegnelse af ny viden, aktivitetsstruktur, leg og video. Projekterne kan være meget varierende i indhold og størrelse, da man selv skal definere, hvad men gerne vil arbejde med.

Kun fantasien sætter grænserne, og din studievejleder vil hele tiden være klar med råd og sparring. Du kan vælge at arbejde individuelt, med en makker eller en gruppe i forbindelse med projektopgaverne. Når du begynder på uddannelsen, vil du få mere information om projekterne.

De enkelte temaer bliver præsenteret på den første kursusweekend. De fire projekter, der ligger mellem de enkelte kurser, er din garanti som kommende ildfugl for at få afprøvet og arbejdet med dine nye ideer og redskaber fra de enkelte kurser. Det er også her, din egen formidling bliver udfordret i forhold til forskellige målgrupper og der vil være krav om, at flere af dine projekter skal afvikles i en Natur & Ungdom kontekst.

Fravær
Det er obligatorisk at gennemføre alle weekender og aflevere alle opgaver. Fravær på den ene eller adnen måde vil betyde, at man ikke kan få sit uddannelsesbevis. Deltagerbetaling refunderes ikke ved fravær.

Hvem bliver Ildfugl?

For at blive ildfugl er det vigtigt, at du arbejder med eller har lyst til at arbejde med naturformidling. Alle er velkomne, men vi forventer at man undervejs og efterfølgende deltager i natur- og foreningsnetværk i Natur & Ungdom. 

Deltagernes forudsætninger er vidt forskellige – frivillige fra Natur & Ungdom, skolelærere, pædagoger, naturformidlere, spejdere, biologer m.m. er hvert år blandt deltagerne.

Den vigtigste fælles forudsætning er, at alle deltagere brænder for at formidle natur, friluftsliv, miljø og sociale aktiviteter for børn og unge i naturen.

Uddannelsen kan således både bruges som løftestang til at komme i gang med et job indenfor naturformidling eller som relevant efteruddannelse i forhold til dit arbejde og/eller fritidsinteresse.

Et stærkt netværk - også efter endt uddannelse

Natur & Ungdom ønsker at holde prisen for ildfugleuddannelsen lav. Vi forventer til gengæld noget af det dyrebareste, du råder over – dit engagement og din tid!

Det lyder måske banalt, men når du er optaget ildfuglekursist på holdet, så regner vi med dig! Vi regner med, at du deltager aktivt og engageret i uddannelsen, og lægger et stykke arbejde i dine projekter mellem kurserne, og også meget gerne engagerer dig i Natur & Ungdom på lokalt- eller landsplan.

Som ildfugl bliver du en del af et stærkt og vidtforgrenet netværk, og vi ønsker at bevare dette netværk også når uddannelsen er afsluttet. Derfor vil du blive inviteret til et årligt træf for alle nye og gamle ildfugle, og du vil løbende blive tilbudt kurser og arrangementer så længe du er aktiv i Natur & Ungdom.

Alt sammen aktiviteter, der kan være relevant for dig og dit videre arbejde med naturformidling.

Underviserne

THOMAS HOLGAARD

Thomas er 41 år, naturvejleder i Thisted Kommune, tidligere naturvejleder i Natur & Ungdom – og har undervist på Ildfugleuddannelsen siden 2016.

Thomas er uddannet pædagog, naturvejleder og friluftsvejleder med store kompetencer inden for særligt kano og kajak og selvfølgelig formidlig af naturoplevelser.

Den sparsomme fritid bruges med familie og som aktiv i Natur & Ungdoms lokalafdeling i Nordfjends, samt på jagt, lystfiskeri, friluftsliv med mere.

JESPER HILDING THOMSEN

Jesper er naturvejleder og naturfagskonsulent i Hedensted Kommune. Her er han naturvejleder for alle folkeskolerne i kommunen og arrangerer ture både på og udenfor skolerne. Jesper varetager funktionen som naturfagskonsulent i kommunen, hvor han er med til at udvikle naturfagene både kommunalt og ude på de enkelte skoler.

Ved siden af jobbet som kommunal naturvejleder har han sit eget firma, som arbejder med forskellige former for naturformidling.

Jesper er 48 år og er oprindelig uddannet folkeskolelærer med 18 år erfaring indenfor naturfag.

Han er selv uddannet ildfugl og har siddet som landsformand for Natur & Ungdom. Han er interesseret i alt det der foregår derude, og kan formidle meget bredt.

Hvis han endelig har lidt fritid, bliver den for det meste brugt ude i naturen, enten med lystfiskeri eller bare at nørde rundt

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00