Klostermølle ved Gudenåen

Klostermølle ved Gudenåen

Klostermølle ligger, hvor Gudenåen løber ud i Mossø. Bygningerne ligger oven på ruinerne af Voer Kloster, Området er fredet, og den sydlige del er kulturarvsareal.

klostermoellen

Klostermølles historie går tilbage til middelalderen, da benediktinermunke i 1100-tallet byggede Voer Kloster. Munkene ændrede Gudenåens løb, anlagde dæmning og gravede den 1300 meter lange Klosterkanal, for at skabe et fald, som kunne drive en vandmølle på stedet. Klostret blev nedlagt ved reformationen (år 1536). Selve klosterbygningerne blev revet ned i 1561, men vandmøllen blev bevaret. Klostermøllen og dens vandkraft har i tidens løb været livsnerven i forskellige små virksomheder. Der har således været kornmølle, stampning og valkning af vadmel og klæde. I 1872 blev møllen udvidet med træsliberi, og senest har der været produktion af pap på stedet. Det færdige pap blev i dampbåde sejlet over Mossø til jernbanestationen i Alken by. Produktionen fortsatte helt til 1974, hvor en del af bygningerne brændte; På det tidspunkt var fabrikkens produktionsmetoder blevet umoderne, og man opgav derfor at genopbygge fabrikken.

Købt af Miljøministeriet

I 1975 købte Miljøministeriet bygningerne og området til fritidsformål, og der blev indrettet en naturskole i underetagen i hovedhuset. Møllehuset blev restaureret i 1991 og indrettet som udstillingslokale. Klostermølle rummer nu offentlige udstillinger om den industri, der udfoldede sig med basis i vandkraften og om stedets fortid som munkekloster. Stedet fungerer desuden som offentligt naturområde med udstillinger om flora og fauna. Mange kanofarere sejler igennem og benytter sig af den anlagte kanoteltplads ved åen.

Bygninger på Klostermølle

I århundreder har Klostermølle således været samlingspunkt for mange mennesker. Først for munkene, siden for bønder, der kom her og udvekslede bysladder, mens de ventede på at få deres korn malet. Så blev det en større industriarbejdsplads, og i dag er det turister, der flokkes her. Møllebygningerne bruges til museumsudstillinger, og mellem bygningerne kan man blandt andet finde en spændende flora af lægeurter, der vidner om munkenes aktiviteter for mere end 500 år siden.

Den 90 meter lange tørrelade, 3 etager høj og bygget helt i træ, er i dag et vartegn for Klostermølle. I tørreladens nordlige ende er der et fugletårn med god udsigt over Mossø og Klosterkær.

I møllebygningen er der indrettet udstillinger, der fortæller kulturhistorien fra munkene og op til i dag, og der er også udstillinger, som fortæller om naturen og dyrelivet i området.

I hovedbygningen, som Natur & Ungdom lejer, er der naturskole i kælderen, lejrskole i stueetagen, og Natur & Ungdoms sekretariat ligger på første sal.

kanotur

Klostermølle Lejrskole

Naturskøn lejrskole til en pris, der er langt ude i skoven…. Faktisk helt ude ved søen, mosen og bakkerne.
Kom på lejr på Klostermølle, Natur & Ungdoms lejrsted, med tilhørende Naturskole. Klostermølle ligger lige ned til Mossø og Gudenåen. Her er skov, eng, mose, sø, å, vandhul, overdrev…. kort sagt næsten alt.

Fantastisk tur

Klostermølle ligger ved Mossøs vestlige ende i meget naturskønne omgivelser, der rummer gode muligheder for ture og aktiviteter af enhver art. Området er fredet, da det indeholder vigtige interesser af biologisk, geologisk og kulturhistorisk art. Af de mange naturtyper i nærheden af Klostermølle kan nævnes: sø, å, våde enge, løvskov, nåleskov, kær, vandhul, rørsump, ellesump, lynghede og tørre sandede overdrev.

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00