TV-serie i 5 dele – Vilde vidunderlige Danmark

På søndag den 12. april kl. 20.00 starter Danmarks Radio sin nye store TV-satsning Vilde vidunderlige Danmark. Den strækker sig over 5 søndage med disse temaer:

Skoven: søndag den 12. april 2020
Det handler om skoven og den fantastiske natur og spændende dyr, der findes her: vi skal blandt andet møde den store hornugle, halsbåndsmusen, den lille skovmyre, hasselmusen, natuglen, ræven, grævlingen, rødrygget tornskade og kongeørnen.

Natur & Ungdoms fremtid står ved en skillevej

Mens flere lokalafdelinger har godt gang i aktiviteterne, og nye afdelinger spirer frem, har der i den senere tid på bestyrelsesniveau i N&U været en del overvejelser om foreningens fremtid og drift.  

Det har resulteret i, at bestyrelsen har igangsat en proces, som handler om Natur & Ungdoms fortsatte udvikling. I den forbindelse har bestyrelsen indgået et samarbejde med en udviklingskonsulent, Frederik Fredslund-Andersen, fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). På et arbejdsmøde med ham blev det besluttet, at det er mest relevant at arbejde videre med at beskrive to mulige fremtidsscenarier for N&U:

N&U får sekscifret støttebeløb til to naturprojekter

Vores Natur er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De danske naturhistoriske museer og DR. Målet er at invitere alle danskere ud i naturen til masser af aktiviteter og ture, der skal give viden om naturen, lyst til at gå på opdagelse i den og passe på den.

Både  børn og voksne bliver beriget af at færdes i naturen, skriver partnerne på deres fælles hjemmeside – og det landsdækkende initiativ ligger fuldstændig på linje med Natur & Ungdoms formål om at få børn og unge mere ud i naturen, lære den at kende og motiveres til at passe på den. Derfor besluttede foreningen i slutningen af 2019 at søge om at være med i projektet.