Naturen opleves bedst med hele familien

Natur & Ungdom i Ringsted, er lokalafdeling af den landsdækkende Børne- og Ungdomsorganisation. Vi interesserer os for natur og friluftsliv på tværs af generationer. Derfor er vi også optagede af, at de aktiviteter vi tilbyder retter sig mod hele familien - alle kan være med uanset alder.

natur og ungdom

Vi er upolitiske og uden opkobling på religion, uniform, aldersinddeling eller faste mødedage.Vores mål er at lære børn og unge at forholde sig til naturen og miljøet omkring os - for kun ved at bruge naturen lærer man at forstå den og tage vare på den.

Vi afholder 1-2 arrangementer pr.måned, og vil i perioder også tilbyde længere forløb over flere mødegange. Vi har ikke et fast møde-/tilholdssted, men flytter arrangementerne rundt indenfor Ringsted Kommunes grænser.

Som medlem modtager du jævnligt et nyhedsbrev med omtale af kommende arrangementer, men man er ikke forpligtet til at deltage i andre end dem man har lyst til.

Skriv til lokalafdelingen Ringsted

Skal udfyldes!
Skal udfyldes!