Oplev naturen fra skovbunden....


Så fejrer vi foreningens 60 års fødselsdag...


Der er ikke længe til, at vi markerer foreningens 60 års jubilæum. Det sker som bekendt på Klostermølle I weekenden 28.-29.september.

Udover en masse spændende aktiviteter for børn, unge og familier kan du på dagen møde debat og historiske oplæg fra nogle af de folk, der i tiden fra 1959 har været med til at præge og udvikle foreningen - og dermed også sat vores særlige præg danskernes natursyn.

Vi håber at se rigtig mange nuværende og tidligere medlemmer i weekenden. Der vil i nær fremtid blive sendt yderligere invitation og program ud til lokalafdelingerne. Har man tid og lyst til at give en hånd med omkring alle de praktiske gøremål i forbindelse med arrangementet, så er man stadig meget velkommen til at rette henvendelse til Katrine fra hovedbestyrelsen.

Køb din billet til jubilæumsfesten her...

Fantastiske oplevelser på årets sommerlejr...

Ikke mindre end 72 medlemmer i alderen 11 måneder til 73 år deltog på årets sommerlejr på Glænølejren i Hørve på Vestsjælland.
Ved sommerlejrens start, kunne man hurtigt hører, hvilken betydning lejren kan få, idet en lille pige på 3½, havde opkaldt sin dukke, som var efter et barn, der deltog på sidste års lejr. I år var der mulighed for at sove inden døre, i telte, eller i hængekøjer. Mandag tog geolog og naturvejleder Lars Walløe os med på en tidsrejse 25.000 år tilbage i tiden, på tur ud af huset til Vejrhøj. Her fik alle til opgave at tegne udsigten – men blev pludselig ”revet” væk fra papirerne, da en havørn kom flyvende. På toppen af vejrhøj, blev de digitale medier taget i brug og alle kunne gå rundt og så, hvordan landskabet havde ændret sig gennem tiden. Onsdag åbnede Odsherred Museum to timer tidligere for deltagerne på sommerlejren. Her kunne man med metaldetektorer lede efter mønster fra det år ens forældre blev født, og se udstillingen "de underjordiske", hvor børnene startede med at lave en halskæde, der beskyttede mod mørkets kræfter. Begge vores naturvejledere Thomas Holgaard og Peter Appel deltog på lejren, og medvirkede til at Glænølejrens placering ud til stranden ved Nekslø Bugt blev udnyttet optimalt. Med hjælp fra Thomas kunne man prøve at padle på SUP-boards. Senere på ugen var især mange af børnene på jagt efter krabber til krabbevæddeløb sammen med Peter, hvor også et par regnbueørreder blev dissekeret og stegt på bålet. Natur & Ungdoms sommerlejr er et sted, hvor alle kan bidrage og alle kan lærer fra sig. Onsdag aften fik børn og voksne mulighed for at skyde med bue og pil – som en af deltagerne havde medbragt. Dette måtte gentages dagen efter. Igen i år var vi så heldige, at to kommende ildfugle deltog på lejren og lavede aktiviteter, hvor man kunne lege sig kogleklog med Lotte Damm Grevsen og lære om myrer med Anders Høegh. Også én af vores tidligere formænd Thomas JJJ kiggede forbi og tryllebandt lejren med fortællinger om Slattenpatten og flere af Zeus’ eskapader. I år havde arrangørgruppen fået indsamlet en masse donationer bl.a. fra Hanegal, som gjorde at der f.eks. blev tilberedt lækkert kød til festmåltidet torsdag. Måltidet efterfulgt af en sang, om ugen der gik og på opfordring af en lejrdeltager fik alle mulighed for at sige, hvad de ville tage med sig fra lejren og som der blev sagt til sidst ”tak for alle oplevelserne”. Flere udnyttede det gode vejr med en aftendukkert og nogle valgte at sove under åben himmel på stranden. Tak til arrangørerne Helene Schmidt, Tine Mortunac, Sisse Egeborg, Sanne Thomasen, Lisbeth Schmidt og deres familier for det store arbejde i har lagt i lejren både før og under sommerlejren.

Snart er det tid til det årlige Ildfugletræf

I weekenden 14.-15.september er det igen tid til at samle nye, gamle og kommende ildfugle til træf på Klostermølle. Årets tema omhandler friluftslivets mange muligheder og aspekter. Udvalget er godt igang med planlægningen og der vil snart blive udsendt invitationer til alle ildfugle. Har du spørgsmål, eller lyst til at bidrage til planlægningen, så kontakt naturvejleder Thomas Holgaard på mail: naturvejleder@nogu.dk

Tilmeld dig allerede nu træffet her: https://nogu.nemtilmeld.dk/26/

SENESTE NYHEDER
NATUR 2 - 2019

Læs i dette nummer...

-Sommerlejr i unik natur
- Vigtigt pionerarbejde
- Grøn revolution i Hvidovre
-N&U Sydsjælland i frugtbart samarbejde
- Sov endnu bedre i det fri
- Sådan laver du knive med børn

Læs mere...
Ring eller skriv endelig til sekretariatet, hvis du har spørgsmål...
NATUR & UNGDOM
Klostermøllevej 48A
8660 Skanderborg

CVR: 63852228
KLIK OG GI' OS ET RING...
SEND EN MAIL...
FØLG NATUR & UNGDOM
TILMELD NYHEDSBREV

Slå venligst javascript til for at udfylde denne formular