Aktuelt

Ordinært repræsentantskabsmøde

Den 26. marts holder vi ordinært repræsentantsskabsmøde. Alle medlemmer er velkomne


Kom med til repræsentantskabsmøde 2023

Repræsentantskabsmødet er foreningens øverstbesluttende organ. Her sætter vi sammen retningen for foreningen, idéudveksler og bliver inspireret og vælger bestyrelsen. Alle medlemmer er velkomne, kun repræsentanter udpeget af lokalforeningerne har stemmeret. 

Tid: 26. marts 10-16 

Sted: Middelfart Bowling Center

Tilmelding: https://nogu.nemtilmeld.dk/96/

Program: kommer snarest

Relevant materiale

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde  2023

Repræsentantskabets sammensætning 2023

Hovedbestyrelsen til forslag til vedtægtsændringer

Dagsorden

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent 
 3. Fastsættelse af forretningsorden 
 4. Fremlæggelse og godkendelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
 5. Godkendelse af regnskab for det forgangne kalenderår. 
 6. Valg af registreret revisor. 
 7. Indkomne forslag. 
  1. Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
  2. Hovedbestyrelsens forslag til Vision 2027 og arbejdsprogram for 2023 
 8. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent samt kontingentandel, der skal tilgå lokalafdelingerne for det kommende år. 
 9. Valg af bestyrelse. 
 10. Eventuelt.
Vedtægtsændringer og andre forslag

Der vil på mødet skulle behandles forslag til vedtægtsændringer. Forslaget udsendes som vedtægten foreskriver senest 10 dage før mødet. Det er ligeledes muligt at få optaget andre forslag på dagsordenen, hvis disse jf. vedtægten er indsendt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 12.03.23

Bestyrelsesvalg

I år er følgende på valg:

 1. Thomas Gerstrøm, næstformand (genopstiller)
 2. Niklas Hegnsted, menigt hb-medlem (genopstiller)
 3. Arne Simonsen, menigt hb-medlem (genopstiller)

I bestyrelsen fortsætter

 1. Peter Rasmussen, formand (på valg i 2024)
 2. Maja Mølholt, menigt hb-medlem (på valg i 2024)

Det er muligt at stille op til bestyrelsen ved senest den 12.02.23 at sende sit kandidatur til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Såfremt der ikke er kandidat nok, der her fremsendt skriftlige opstillinger, er det muligt at stille op på mødet. Er der nok kandidater, der fremsender kandidatur, vil det ikke være muligt at opstille på mødet. Se vedtægten §5 stk. 10 for uddybning.

Praktisk

Mødet vil foregå i Middelfart i et mødelokale på det lokale bowlingcenter. Her vil der være fuld forplejning.

Der kan ydes rejserefusion til repræsentantskabsmedlemmer. Vi opfordrer til billigst mulig transport og samkørsel.

Alle medlemmer af Natur & Ungdom er velkomne. Det er dog kun repræsentantskabsmedlemmer der kan bære stemmer.

Øvrigt

Tilmelding til repræsentantskabsmøde foregår via Nemtilmeld

Generelle spørgsmål kan rettes til Thea på sekretariatet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og 31205602. Spørgsmål om bestyrelsens arbejde og kandidatur til bestyrelsen rettes til Peter, formand, på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og 30694580.

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00