Aktuelt

Pengegave fra fortiden

Natur & Ungdom fik for nylig 5.230 kr. fra N&U Ærø, der lukkede i 1992. Med pengene fulgte historien om en succesfuld indsats for naturen i det sydfynske øhav.

 Af Jakob Buhl og Henrik Lomholt Rasmussen

Værsågod! Fra alle os til alle jer. Sådan kan man sige om de 5.230 kr., som Natur & Ungdom for nylig fik overført fra Nordea i Marstal på Ærø. Her havde pengene stået på Natur & Ungdom Ærøs konto siden 1992, hvor lokalafdelingen lukkede efter otte års succesfuldt arbejde for naturen på øen i det sydfynske øhav.

Overførslen af pengene kom i stand gennem Jakob Buhl, N&U Ærøs formand fra 1984 til 1987, der har sendt denne beretning om Ærø-afdelingen:

”De 5.230 kr. kommer fra kontingenter, tilskud fra den lokale sparekasse i Marstal og annonceindtægter fra N&U Ærøs medlemsblad ’Pindsvinet’. Det er godt at kunne give en pæn slat penge til landsforeningens arbejde. Også selv om det først sker længe efter lokalafdelingens sidste aktivitet – et projekt om vandbesparelser og øens vandløb sammen med tre andre grønne organisationer – i 1992. Det år gik lokalafdelingen i sig selv, fordi det – modsat i 1987, hvor en ny bestyrelse kom til – ikke lykkedes at gennemføre et ’generationsskifte’. Efter 10. klasse forlod de fleste øen, og i 1992 var ingen klar til at føre N&U Ærø videre.

Aktiv i Ærøs grønne debat
Indtil da havde afdelingen ellers været meget aktiv på øen. Den lokale presse skrev ofte om os, og annonceindtægter fra ’Pindsvinet’ muliggjorde flotte annoncer i den lokale ugeavis. Erik Sørensen fra Landsforeningen Natur & Ungdom deltog i det stiftende møde på Marstal Skole i 1985 og kunne samtidig overnatte hos byens daværende borgmester, som var en relativt nær slægtning af ham.

Afdelingens største medlemstal var 31. Vi havde en masse ture, hvor der blev set på fugle, vandhuller, padder og krybdyr, træer og skov, men også aktiviteter, hvor vi med skovl, spader og trillebør uddybede et vandhul, der havde det med at tørre ud på et uheldigt tidspunkt. Et lille træplantningskursus blev det også til – endda ned småbladet lind. Vi så også film fra Statens Filmcentral om diverse miljøproblemer og filmen ’Træer og Miljø’. Vi var også aktive i debatten, især om øens natur, men også om det nye rensningsanlæg og genbrug.

Klokkefrøer i køleskabet
Jeg tror, at mindst fire – på det tidspunkt kommende – biologer var medlemmer. Blandt dem var Lars Briggs, specialist i padder og stifter af rådgivningsvirksomheden Amphi Consult (AC), og den mangeårige AC-medarbejder John Frisenvænge (fugle, flagermus). To andre N&U Ærø-folk, herunder undertegnede, har også haft timer hos AC.

Et andet bestyrelsesmedlem – Ketil Vesterlund – var søn af en populær biologilærer på Marstal Skole (og kommunalbestyrelsesmedlem). Flere af bestyrelsesmøderne blev holdt hos Vesterlunds. Det hjalp også med mange praktiske ting, at begge mine forældre var lærere på skolen.

Lars Briggs fik reddet generne fra Ærøs sidste klokkefrø, som han fik blandet med hunner fra naboøen Hjortø. Den sidste klokkefrø levede i et vandhul i Tranderupmark, der blev fredet i 1949. Lars fik støtte fra bl.a. Fyns Amt og Verdensnaturfonden. Da han læste biologi på Odense Universitet, overnattede jeg på hans kollegieværelse, hvor der var overvintrende klokkefrøer i køleskabet! Mange år senere var det så mig, der vinterstratificerede vrietornbær i fryseren!

Selv har jeg arbejdet for at opformere træ- og buskarter fra de levn af skov, jeg har opsporet på øen, bl.a. to levende hegn kendt under navnet Borgnæs Krat, der også blev fredet i 1949. Derfra har jeg opformeret ægte ærøsk vrietorn og benved, og fra andre lokaliteter er jeg i gang med bl.a. eg, rød kornel og navr.

Stort netværk
Vi blev også aktive i Fyns Amts Natur & Ungdom. Et år stod vi for den tilbagevendende begivenhed ’Fynsmødet’ i spejderhytten i Gråsten Nor. Ud over den årlige generalforsamling og hytten oppe på Fynshoved (FHFS) var udgivelsen af det udmærkede blad ’Fynsk Natur’ en af hovedaktiviteterne her. Det udgaves sammen med bl.a. DOF Fyn og Naturhistorisk Forening for Fyn.

På ’Fuglenes Dag’ havde vi et år succes med at arrangere dagens fugletur i et samarbejde mellem DN Ærø, Ærø Natur & Ungdom, DOF Fyn og Dyrenes Beskyttelse Ærø. Det gav et rekordstort fremmøde.

Forpurrede kortbølgesender
Vi prøvede også at blive venskabsforening med Fältbiologarna i Sverige eller Natur og Ungdom i Norge. Så langt nåede vi dog ikke. Men vi fik brevvekslet med BUNDjugend i Kiel på et tidspunkt samt underskrev en protestnote vedr. Australiens regnskov.

Vi var med til sammen med især lokale beboere at få en kæmpe kortbølgesender på Ærøs nordspids forpurret og fik understreget det gode alternativ, at man kunne leje sig ind hos en eksisterende sender i Norge. Sådan blev det.

Vi var også med, da den nye campingplads i Marstal blev anbragt på en måde, så den forstyrrede den nye by- og strandskov såvel som de lokale beboere mindst muligt.

Ja, der dukker pludselig en masse op, når jeg tænker tilbage på de gode og vigtige år i Natur & Ungdom Ærø.”

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00