Aktuelt

Natur & Ungdoms fremtid står ved en skillevej

Mens flere lokalafdelinger har godt gang i aktiviteterne, og nye afdelinger spirer frem, har der i den senere tid på bestyrelsesniveau i N&U været en del overvejelser om foreningens fremtid og drift.

 

Det har resulteret i, at bestyrelsen har igangsat en proces, som handler om Natur & Ungdoms fortsatte udvikling. I den forbindelse har bestyrelsen indgået et samarbejde med en udviklingskonsulent, Frederik Fredslund-Andersen, fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). På et arbejdsmøde med ham blev det besluttet, at det er mest relevant at arbejde videre med at beskrive to mulige fremtidsscenarier for N&U:

  1. En fortsættelse af N&U som selvstændig forening organiseret under DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) – altså nogenlunde som foreningen er i dag, men at der igangsættes nye processer for at udvikle foreningen. Her er der brug for alle N&U'ere til at udvikle foreningen og øge interessen for den på landsplan.
  2. DN (Danmarks Naturfredningsforening) vedtog sidste år en børne- og ungestrategi, hvor man påtænker at lave børneklubaktiviteter rundt i alle landets kommuner. DN har inviteret N&U med i udviklingen af denne strategi. Det vil betyde, at N&U over et par år bliver nedlagt som selvstændig forening. N&Us bestyrelse og sekretariat bliver nedlagt. Lokalafdelingerne bliver tilbudt at fortsætte som underudvalg under DN´s lokalafdelinger.

Dialogmøder

Beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med denne visionsproces – om N&U har en fremtid som selvstændig forening, eller om den bør lukkes på sigt – vil bestyrelsen diskutere med alle N&U'ere – lokale ledere, menige medlemmer og ildfugle.

Derfor opfordrer bestyrelsen alle N&U'ere til at overveje og afgøre, hvilken holdning man har til foreningens fremtid.

Der vil blive etableret dialogmøder digitalt eller ved fysiske møder rundt omkring i landet, når det lader sig gøre gøre at mødes igen

Processen vil også blive drøftet på det kommende repræsentantskabsmøde senere på året. Repræsentantskabsmødet er Natur & Ungdoms øverste myndighed og stedet, hvor vi i fællesskab træffer beslutninger om foreningens liv og drift.

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00