Aktuelt

Ændringer i hovedbestyrelsen

Formand Morten Helms-Brask og bestyrelsesmedlem Peter Laurents at trække sig fra deres poster grundet uenighed om linjen i bestyrelsesarbejdet.

Det betyder at vi pt. kun er 4 medlemmer i bestyrelsen, og vi har et kæmpe arbejde foran os.

Hovedbestyrelsen har konstitueret sig med følgende bemanding, som fører bestyrelsesarbejdet videre indtil næste repræsentantskabsmøde:

Formand: Katrine Søbye
Næstformand: Bettina Lykke-Mikkelsen
Menige medlemmer: Lene Louise Mortensen og Niklas Hegnsted
Suppleant: Martin B. Gæbe 

De seneste år har der været en del udskiftning i N&U´s hovedbestyrelse. Flere personer er gået af før tid, andre har ikke deltaget i bestyrelsesmøderne eller reageret på henvendelser.

Hovedbestyrelsesarbejdet har derfor i en længere periode været udfordret i N&U. Det er ikke sundt for foreningen. Natur & Ungdom har eksisteret i 60 år og har en masse at byde på. Vi har nogle velfungerende lokalafdelinger og ildsjæle rundt om i landet.

Men desværre kan en landsforening som vores ikke fungere uden en bestyrelse og frivillige, der vil lægge nogle kræfter i foreningen – også på landsplan. Og her har vi som sagt haft nogle udfordringer de senere år - vi skal sammen have vendt den udvikling, hvis vi fortsat skal kunne trives og vokse!

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 14:00