Kalender

Kajak i solnedgangen

Friluftslederuddannelse

Friluftsleder-uddannelsen er sat i bero indtil videre grundet covid19-restriktioner.
Der kommer ny information her på siden, når vi er klar til at genoptage foreningens kursusaktiviteter.

Kunne du tænke dig at lære noget mere om friluftslivets glæder og få erfaring med turledelse? At blive kvalificeret og inspireret til friluftsliv på den fede måde? Så tag med på Natur & Ungdoms nye friluftsfører-uddannelse. Undervejs i forløbet oplever du at::

 • Sove ude mindst 10 nætter
 • Få instruktør niveau i havkajak IPP2 og I1
 • Turleder i kano, Sikkerhedskurset
 • Førstehjælp med fokus på vandsport og friluftsliv
 • Erfaring med basisfriluftsliv
 • Deltage på to kanoture, to havkajakture og en basisfriluftsweekend

Formål

At højne friluftsaktivitetsniveauet i N&U samt sikre en vis kvalitet og sikkerhed blandt vores aktive i foreningen. Friluftsliv og friluftsaktiviteter virker til at være mere attraktivt blandt de unge 13-20 årige, og på sigt kunne det være spændende at lave en tilsvarende uddannelse for den målgruppe. Efter gennemførelse af uddannelsen vil deltagerne kunne:

 • Undervise i havkajak på begynderniveau
 • Stå for sikkerheden i forhold til kanoaktiviteter på fladt vand
 • Planlægge og gennemføre friluftsaktiviteter for andre
 • Tage ansvaret for andre på en friluftstur
 • Sikre, at deltagerne får dækket deres basale behov
 • Fungere som inspiration og igangsætter i klubberne

 

Kursusindhold

 

Kursus 1 - Basis Friluftsliv

Basis friluftsliv – med fokus på friluftsliv på den fede måde. Kursus 1 vil danne friluftsgrundlaget for de næste kursusgange. Vi skal arbejde med:

 • Hvad er friluftsliv? Hvad er friluftsaktiviteter?
 • Hvordan dækker vi de basale behov, varm, tør, mæt og et sted til følgerne?
 • Tur efter evne-princippet
 • Håndtering af skærende redskaber som økse og knive
 • Overnatning i det fri – hvilken muligheder er der?
 • Førstehjælp når vi er ude + vandsportsførstehjælp
 • Planlægning af basis friluftsliv til næste tur – mad, grupper, overnatning osv.

Når kursus 1 er gennemført, vil vi have gennemgået nogle praktiske færdigheder og haft nogle “teoretiske” snakke om, hvad friluftsliv er, og hvad det kan gøre for os mennesker.

Dato: 19.-21. marts 2021

Sted: Klostermølle

Kursus 2 - Sikkerhedskursus turkano

Kanotur med undervisning og afprøvning af basis friluftsliv i praksis. Kanoturen vil sammen med næste kanomodul danne grundlaget for Sikkerhedskursus i kano, der er det instruktørniveau, man som minimum skal have, for at kunne tage andre med på vandet.
Vi skal arbejde med:

 • Sikkerhedsinstruks
 • Padleteknik i kano
 • Pakning og trimning af kano på tur
 • Turmuligheder i DK
 • Basis friluftsliv i turperspektiv
 • Planlægning af basis friluftsliv til næste tur – mad, grupper, overnatning osv.

Når kursus 2 er gennemført, vil vi have gennemgået praktiske og teoretiske færdigheder i kano, udfærdiget sikkerhedsinstruks til brug i virkeligheden og afprøvet vores basis friluftsfærdigheder i en turkontekst.

Dato: 7.-9. maj 2021

Sted: Tilgår

Kursus 3 - Turledelse Turkano

Kanotur med fokus på rutinering af sidste kursus og sikkerhed på vandet. Dette modul vil have fokus på sikkerhed, både i form af aktiv turledelse og redninger.

 • Aktiv turledelse – både på land og til vands
 • Forskellige former for redninger – solo og makkerredninger
 • Træksystem og flådedannelse
 • Friluftsliv og kano
 • Planlægning af basis friluftsliv til næste tur – mad, grupper, overnatning osv.

Når kursus 3 er gennemført, vil deltagere kunne bevæge sig fra begynder til turleder i kano på fladt vand og med en bedre forståelse for de udfordringer og muligheder, der forbundet med turkano som redskab.

Dato: 4.-6. juni 2021

Sted: Tilgår

Kursus 4 - Havkajak IPP2

Havkajak – IPP2. Begynderkursus i havkajak, men som en friluftstur. Målet for weekenden er at få afprøvet basisfriluftsliv, havkajak og kystfriluftslivet som en mulighed. Dette modul vil have fokus på det basale havkajakteknik som tur.

 • IPP 2-pensum – som er det mest grundlæggende niveau i kajakken med effektiv skadesforebyggelse, tag og redninger i fokus
 • Friluftslivet fra en kajak og på kysten
 • Planlægning af basis friluftsliv til næste tur – mad, grupper, overnatning osv.

Når kursus 4 er gennemført, vil deltagerne have fået kendskab til det mest grundlæggende i kajakken, det at være på tur fra/med kajakken og de muligheder, det giver langs landets mange kilometer kyststrækning.

Dato: 25.-27. juni 2021

Sted: Det sydfynske øhav eller en jysk fjord

Kursus 5 - Havkajak Instruktør 1 og afslutning

Havkajaktur med fokus på undervisning til instruktør 1 undervejs. Undervisning vil foregå som en del af en kajaktur, hvor vi skal overnatte ud fra kajakken. Dette modul vil have fokus på undervisning, finere kajakteknik og begyndende turledelse.

 • Gennemgang af pensum til instruktør 1 – som er første skridt på instruktørvejen.
 • Begyndende forståelse for undervisning og turledelse under de rette forhold.
 • Friluftslivet og turledelse fra en kajak, hvad kræver det?
 • Afsluttende kursus, måske en lille fest og bevisoverrækkelse.

Efter kursus 5 er du uddannet instruktør 1 i havkajak og har i alt haft 10 overnatninger ude, enten som deltager eller “turleder”. Du vil nu kunne tage ansvaret for andre på tur, kunne planlægge og gennemføre en friluftstur på den fede måde!

Dato: 20.-22. august 2021

Sted: Det sydfynske øhav eller en jysk fjord.

Overnatning og turplanlægning

Overnatning den første weekend vil være på Klostermølle ved Mossø, her har N&U sekretariat og lejrskole. Overnatning foregår ude i telt, shelter, hængekøje eller bivuak.
På de fire efterfølgende kurser vil der være en del, som bliver bestemt af deltagerne. I vil komme til at have indflydelse på, hvor vi skal være. Men i udgangspunktet er det i kano på nogle jyske åer og søer samt kajak i det sydfynske øhav eller en jysk fjord.
I vil blive delt ind i nogle mindre grupper fra gang til gang, som selv er ansvarlig for planlægning af mad, overnatningstype osv.

Forventninger og krav til deltagerne

For at deltage på uddannelsen er der nogle krav og forventninger, du skal opfylde for at komme med på uddannelsen.

 • Du er over 16 år
 • At du fysisk kan holde til at være ude en hel weekend, hugge brænde, padle kano osv.
 • Fortrolig med vand, altså kan svømme og ikke går i panik i forbindelse med redningsøvelser.
 • At du kan deltage på alle weekender, dette er nødvendigt for at kunne gøre uddannelsen færdig, og fordi de andre på holdet vil komme til at savne dig!
 • At man er indstillet på selv at være en aktiv del af uddannelsen, ansvar for egen læring.
 • At du er medlem af Natur & Ungdom

 

Pris og tilmelding 

Prisen er 6.000 kr for hele uddannelsen, der udbydes ikke delmoduler. Hvis du er aktiv i Natur & Ungdom og indstillet af din lokalbestyrelse, er prisen 5.000 kr.

Tilmelding sker via nemtilmeldlinked: https://nogu.nemtilmeld.dk/61/  

Senest tilmelding er 1. marts, men der er kun 16 pladser - så tøv ikke for længe!

Hvad er med i prisen?

Med i deltagergebyret er der en række udgifter, som er dækket, der kan være nogen udgifter som du selv skal dække. Hvad er dækket af prisen?

 • Leje af kajak, kanoer, veste, pagajer og padler.
 • Beviser for førstehjælp, IPP 2, I1 og Sikkerhedskurset i kano.
 • Betaling for overnatning på lejrpladser.
 • Lån af grej fra Natur & Ungdom, spørg hvad vi har.
 • Forplejning den første weekend.

Jamen, hvad er det så, der ikke er med?

 • Transport til mødestedet og evt. under kurset. Vi skal eksempelvis mødes et sted i Det sydfynske øhav til kajaktur, transporten fra dig og herned er noget, du selv finder ud af.
 • Forplejning på de fire sidste kurser, dette er noget, I internt i jeres gruppe planlægger. Nogen vil gerne lave gourmetmad og andre vil gerne have pulvermad!
 • Personlig udstyr som sovepose, telt osv.
 • Det kan være en fordel med en våddragt til det våde element, hvis du ønsker sådan en, er det noget, du selv skal investere i. De kan koste fra 500 kr. til 1.500 kr. Det bliver gennemgået på første kursus.

Kursusledelsen

THOMAS HOLGAARD

Thomas er tovholder, logistikansvarlig og praktisk koordinator i forbindelse med uddannelsen, og det vil derfor også være ham, du først kommer i kontakt med, når du søger optagelse. Thomas er 41 år, arbejder som naturvejleder i Natur & Ungdom – og er ham, du vil møde fra start til slut på uddannelsen. Thomas er uddannet pædagog, naturvejleder og friluftsvejleder med store kompetencer inden for særligt kano og kajak. Den sparsomme fritid bruges dels som aktiv i N&U-lokalafdelingen i Nordfjends (Skive Kommune), jagt, lystfiskeri, friluftsliv, og nå ja, familien! 

For mere information om uddannelsen er det også Thomas, du skal kontakte. Dette kan gøres på 22594270 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bjørn Thomsen

Frilufts CV

Uddannelse Kano, kajak og SUP
Kanovejleder/KU
Havkajakvejleder/DGI
ACA/DGI/DKF SUP Instruktør
ACA (American Canoe Association) Level II Canoe Instructor - Tandem/Solo, Turing/River
ACA Canoe Instructor – Canoe Camping Endorsement – (turleder/guide).
ACA (American Canoe Association) Level II Sea Kayak Instructor
ISKGA (International Sea Kayak Guide Association) Coastal Guide

Nuværende job - Visionskonsulent i Bevæg dig for livet– Kano og kajak / Dansk Kano og Kajakforbund 2017 –

Underviser i havkajak på Paul Petersens Idrætsinstitut on/off de sidste syv år…

Formand for Lejre Havkajak og Friluftsforening 2008 –

DGI Kompetence gruppen/DGI uddannelsesudvalget Kano og Kajak – landsplan 2013 –

Kano og kajakture i Norden, Europa, (Norge, Sverige, Island, Spanien, Frankrig, Tyskland, Italien, UK, Wales m.v.) Canada og USA

Fotograf og skribent. 

Om mig:
Jeg bor i Ejby / Kirke Hyllinge med min kone Susanne. Til sammen har vi 4 voksne børn og 5 dejlige børnebørn.
Det er ikke kun kano og kajak, som står mit hjerte nær.
Friluftsliv med vandring og vinterfjeld, skiløb - både alpint og langrend, har høj prioritet, når ferien skal planlægges. Den sidste nye ”dille” er landevejscykling - helt på hyggeplan.
Desuden fylder vores border collie Kelsey en del i kanoen og på SUP‘en 😊.

Der kan forekomme flere tilknyttede instruktører til uddannelsen, enten med specialviden eller i forbindelse med andre forhold.

Mød de arbejdende instruktører her!

Privatlivspolitik

Nye EU-regler om databeskyttelse

De nye EU-regler omkring persondatabeskyttelse træder i kraft den 25. maj 2018. Formålet med persondatabeskyttelsesforordningen er at beskytte dig og de personoplysninger, som virksomheder og organisationer håndterer om dig. Du behøver ikke foretage dig noget i forhold til Natur & Ungdom. Men vi vil gerne dele information med dig om de nye regler på vores hjemmeside, hvis du vil vide mere.

Regler for registrering af data

Landsforeningen Natur & Ungdom er omfattet af de regler om behandling af data, der er fastsat i persondatalovgivningen, herunder EU’s persondataforordning. Landsforeningen Natur & Ungdom indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang, det er fastsat ved lov, og når det har betydning for dit medlemskab. Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din indmeldelse i Landsforeningen Natur & Ungdom eller ved deltagelse i et Natur og Ungdom arrangement. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, fødselsdato, mail og telefonnummer, mere følsomme oplysninger som fx allergier i forbindelse med sommerlejr bliver slettet straks efter afholdelsen af lejren.

Opbevaring af data

Landsforeningen Natur & ungdom stiller store krav til sikkerheden af vores IT-systemer. Vi har endvidere en ekstern IT-konsulent tilknyttet som løbende vurderer IT-sikkerheden, så dine data til enhver tid er beskyttet bedst muligt. Når Natur & Ungdom benytter eksterne systemer/leverandører til databehandlingen, har vi altid indgået databehandleraftaler for at sikre den nødvendige beskyttelse af data. Alle Natur & Ungdoms medarbejdere er endvidere undervist i sikker og fortrolig omgang med persondata i den daglige administration.

Sletning af data

Natur & Ungdom er som tilskudsberettiget forening forpligtet til at opbevare indbetalings- og persondata i en længere årrække - også efter eventuelt ophør af medlemskab. Du kan til enhver tid anmode om at få dine persondata slettet, men vores pligt til at opbevare data betyder, at vi kun i sjældne tilfælde kan imødekomme anmodningen. Som følge af vores lovgivningsmæssige pligt til at opbevare indbetalings- og persondata, vil data først blive slettet 5 år efter det enkelte medlemsskabs ophør.

Hvad ved I om mig?

Du kan altid kontakte sekretariatet via Natur& Ungdoms hjemmeside og få at vide hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Her kan du også rette, opdatere og indsende nye oplysninger til os. Hvis du konstaterer, at Natur & Ungdom har mangelfulde eller fejlagtige oplysninger om dig, bedes du kontakte os, så vi kan rette det.

Du har ret til at klage

Du har mulighed for at klage over Natur & Ungdoms behandling af dine oplysninger og data. Klagen sendes til Natur & Ungdom på følgende mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Hvis vi ikke sammen kan løse problemet – eller vi træffer en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet.
Du kan få mere at vide om persondatalovgivningen og EU’s persondataforordning på Datatilsynets hjemmeside.
Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du også velkommen til at kontakte os.

Samtykke

Du skal vide, at Natur & Ungdom ikke må indhente oplysninger om dig uden dit samtykke. Vi skal indhente dette samtykke skriftligt fra dig og du har en uge til at svare på vores anmodning. Hvis du efterfølgende fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Opdatering af persondatapolitik

Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil Natur & Ungdom løbende opdatere denne persondatapolitik. Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i et nyhedsbrev eller i en nyhed på Natur & Ungdoms hjemmeside.

Hvem er Natur og Ungdom

Natur & Ungdom er en ikkekommerciel forening, der støtter en bæredygtig økologisk udvikling ved at fremme børns og unges interesse og forståelse for natur og miljø. Det gør vi ved at ’naturdanne’ børn og unge, så de vokser op til at blive ansvarlige voksne med et bæredygtigt syn på natur og miljø.

Naturen er vigtigere end den nogensinde har været

For mere end 60 år siden blev foreningen Natur & Ungdom stiftet af en række unge med interesse for feltbiologi, der gerne ville mø¬des og undersøge naturens fænomener og videregive deres viden til hinanden. Fundamentet i Natur & Ungdom er na¬turformidling, og det var faktisk derfor, at for¬eningen blev dannet tilbage i 1959. Læs hele fortællingen om Natur & Ungdom her.

Formålet med foreningen i dag, er det samme som dengang. Vi brænder for at frem¬me børn og unges interesse, glæde og forståelse for natur og miljø, og det gør vi ved at tilbyde gode lærerige aktiviteter i naturen samt ved at lære børn og unge om naturen, og hvordan vi i fællesskab passer godt på den.
Fællesskab er et af nøgleordene i Natur & Ungdom, og vi giver børn og unge muligheden for at blive en del af en stærkt og sundt fællesskab med naturen som centrum. I disse år blæser der mange positive vinde over området ’børn i naturen’, hvor mange har lært at fokusere mere på nærområderne og på naturoplevelser med familien. Den øgede interesse for nærvær og fællesskab i naturen, mærker vi også i Natur & Ungdom, hvor interessen for vores arbejde er stor.

Vi er repræsenteret i hele Danmark

Natur & Ungdom er en landsforening med 20 lokalforeninger fordelt rundt i hele landet. Vores engagerede frivillige ledere i landsforeningen og aktivitetsansvarlige arrangerer naturaktiviteter med forundring, leg og læring for børn og unge og deres familier. Det kan være alt fra lejre, loka¬le klubaktiviteter, weekend¬kursus i kanosejlads med overnatning i det fri, svampeture i skoven, inspirationsdage og kurser med forskelligt spændende ind¬hold. Det vigtig¬ste er, at vi får gode lærerige oplevelser i naturen, og at vi hygger os sammen.

Naturformidling

Som forening har vi stor naturfaglig viden og kompetencer inden for natur¬formidling. Den viden vil vi gerne sætte i spil og give videre, og det er på den baggrund, at Ildfugleuddannelsen er dannet. Ildfugleuddannelsen er Natur & Ungdoms særlige naturformidleruddannelse, som varer et år. På uddannelsen lærer du, ved hjælp af en række konkrete redskaber, at formidle naturen på din egen måde til børn og unge.

Aktiviteter

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 16:00