Det magiske på kanotur

Friluftslederuddannelse

Friluftslederuddannelsen er sat i bero på ubestemt tid

Om friluftslederuddannelsen:

Kunne du tænke dig at lære noget mere om friluftslivets glæder og få erfaring med turledelse? At blive kvalificeret og inspireret til friluftsliv på den fede måde? Så tag med på Natur & Ungdoms nye friluftsfører-uddannelse. Undervejs i forløbet oplever du at::

 • Sove ude mindst 10 nætter
 • Få instruktør niveau i havkajak IPP2 og I1
 • Turleder i kano, Sikkerhedskurset
 • Førstehjælp med fokus på vandsport og friluftsliv
 • Erfaring med basisfriluftsliv
 • Deltage på to kanoture, to havkajakture og en basisfriluftsweekend

Formål

At højne friluftsaktivitetsniveauet i N&U samt sikre en vis kvalitet og sikkerhed blandt vores aktive i foreningen. Friluftsliv og friluftsaktiviteter virker til at være mere attraktivt blandt de unge 13-20 årige, og på sigt kunne det være spændende at lave en tilsvarende uddannelse for den målgruppe. Efter gennemførelse af uddannelsen vil deltagerne kunne:

 • Undervise i havkajak på begynderniveau
 • Stå for sikkerheden i forhold til kanoaktiviteter på fladt vand
 • Planlægge og gennemføre friluftsaktiviteter for andre
 • Tage ansvaret for andre på en friluftstur
 • Sikre, at deltagerne får dækket deres basale behov
 • Fungere som inspiration og igangsætter i klubberne

 

Kursusindhold

 

Kursus 1 - Basis Friluftsliv

Basis friluftsliv – med fokus på friluftsliv på den fede måde. Kursus 1 vil danne friluftsgrundlaget for de næste kursusgange. Vi skal arbejde med:

 • Hvad er friluftsliv? Hvad er friluftsaktiviteter?
 • Hvordan dækker vi de basale behov, varm, tør, mæt og et sted til følgerne?
 • Tur efter evne-princippet
 • Håndtering af skærende redskaber som økse og knive
 • Overnatning i det fri – hvilken muligheder er der?
 • Førstehjælp når vi er ude + vandsportsførstehjælp
 • Planlægning af basis friluftsliv til næste tur – mad, grupper, overnatning osv.

Når kursus 1 er gennemført, vil vi have gennemgået nogle praktiske færdigheder og haft nogle “teoretiske” snakke om, hvad friluftsliv er, og hvad det kan gøre for os mennesker.

Sted: Klostermølle

Kursus 2 - Sikkerhedskursus turkano

Kanotur med undervisning og afprøvning af basis friluftsliv i praksis. Kanoturen vil sammen med næste kanomodul danne grundlaget for Sikkerhedskursus i kano, der er det instruktørniveau, man som minimum skal have, for at kunne tage andre med på vandet.
Vi skal arbejde med:

 • Sikkerhedsinstruks
 • Padleteknik i kano
 • Pakning og trimning af kano på tur
 • Turmuligheder i DK
 • Basis friluftsliv i turperspektiv
 • Planlægning af basis friluftsliv til næste tur – mad, grupper, overnatning osv.

Når kursus 2 er gennemført, vil vi have gennemgået praktiske og teoretiske færdigheder i kano, udfærdiget sikkerhedsinstruks til brug i virkeligheden og afprøvet vores basis friluftsfærdigheder i en turkontekst.

Sted: Tilgår

Kursus 3 - Turledelse Turkano

Kanotur med fokus på rutinering af sidste kursus og sikkerhed på vandet. Dette modul vil have fokus på sikkerhed, både i form af aktiv turledelse og redninger.

 • Aktiv turledelse – både på land og til vands
 • Forskellige former for redninger – solo og makkerredninger
 • Træksystem og flådedannelse
 • Friluftsliv og kano
 • Planlægning af basis friluftsliv til næste tur – mad, grupper, overnatning osv.

Når kursus 3 er gennemført, vil deltagere kunne bevæge sig fra begynder til turleder i kano på fladt vand og med en bedre forståelse for de udfordringer og muligheder, der forbundet med turkano som redskab.

Sted: Tilgår

Kursus 4 - Havkajak IPP2

Havkajak – IPP2. Begynderkursus i havkajak, men som en friluftstur. Målet for weekenden er at få afprøvet basisfriluftsliv, havkajak og kystfriluftslivet som en mulighed. Dette modul vil have fokus på det basale havkajakteknik som tur.

 • IPP 2-pensum – som er det mest grundlæggende niveau i kajakken med effektiv skadesforebyggelse, tag og redninger i fokus
 • Friluftslivet fra en kajak og på kysten
 • Planlægning af basis friluftsliv til næste tur – mad, grupper, overnatning osv.

Når kursus 4 er gennemført, vil deltagerne have fået kendskab til det mest grundlæggende i kajakken, det at være på tur fra/med kajakken og de muligheder, det giver langs landets mange kilometer kyststrækning.

Sted: Det sydfynske øhav eller en jysk fjord

Kursus 5 - Havkajak Instruktør 1 og afslutning

Havkajaktur med fokus på undervisning til instruktør 1 undervejs. Undervisning vil foregå som en del af en kajaktur, hvor vi skal overnatte ud fra kajakken. Dette modul vil have fokus på undervisning, finere kajakteknik og begyndende turledelse.

 • Gennemgang af pensum til instruktør 1 – som er første skridt på instruktørvejen.
 • Begyndende forståelse for undervisning og turledelse under de rette forhold.
 • Friluftslivet og turledelse fra en kajak, hvad kræver det?
 • Afsluttende kursus, måske en lille fest og bevisoverrækkelse.

Efter kursus 5 er du uddannet instruktør 1 i havkajak og har i alt haft 10 overnatninger ude, enten som deltager eller “turleder”. Du vil nu kunne tage ansvaret for andre på tur, kunne planlægge og gennemføre en friluftstur på den fede måde!

Sted: Det sydfynske øhav eller en jysk fjord.

Overnatning og turplanlægning

Overnatning den første weekend vil være på Klostermølle ved Mossø, her har N&U sekretariat og lejrskole. Overnatning foregår ude i telt, shelter, hængekøje eller bivuak.
På de fire efterfølgende kurser vil der være en del, som bliver bestemt af deltagerne. I vil komme til at have indflydelse på, hvor vi skal være. Men i udgangspunktet er det i kano på nogle jyske åer og søer samt kajak i det sydfynske øhav eller en jysk fjord.
I vil blive delt ind i nogle mindre grupper fra gang til gang, som selv er ansvarlig for planlægning af mad, overnatningstype osv.

Forventninger og krav til deltagerne

For at deltage på uddannelsen er der nogle krav og forventninger, du skal opfylde for at komme med på uddannelsen.

 • Du er over 16 år
 • At du fysisk kan holde til at være ude en hel weekend, hugge brænde, padle kano osv.
 • Fortrolig med vand, altså kan svømme og ikke går i panik i forbindelse med redningsøvelser.
 • At du kan deltage på alle weekender, dette er nødvendigt for at kunne gøre uddannelsen færdig, og fordi de andre på holdet vil komme til at savne dig!
 • At man er indstillet på selv at være en aktiv del af uddannelsen, ansvar for egen læring.
 • At du er medlem af Natur & Ungdom

 

Pris og tilmelding 

Prisen er 6.000 kr for hele uddannelsen, der udbydes ikke delmoduler. Hvis du er aktiv i Natur & Ungdom og indstillet af din lokalbestyrelse, er prisen 5.000 kr.

 

Hvad er med i prisen?

Med i deltagergebyret er der en række udgifter, som er dækket, der kan være nogen udgifter som du selv skal dække. Hvad er dækket af prisen?

 • Leje af kajak, kanoer, veste, pagajer og padler.
 • Beviser for førstehjælp, IPP 2, I1 og Sikkerhedskurset i kano.
 • Betaling for overnatning på lejrpladser.
 • Lån af grej fra Natur & Ungdom, spørg hvad vi har.
 • Forplejning den første weekend.

Jamen, hvad er det så, der ikke er med?

 • Transport til mødestedet og evt. under kurset. Vi skal eksempelvis mødes et sted i Det sydfynske øhav til kajaktur, transporten fra dig og herned er noget, du selv finder ud af.
 • Forplejning på de fire sidste kurser, dette er noget, I internt i jeres gruppe planlægger. Nogen vil gerne lave gourmetmad og andre vil gerne have pulvermad!
 • Personlig udstyr som sovepose, telt osv.
 • Det kan være en fordel med en våddragt til det våde element, hvis du ønsker sådan en, er det noget, du selv skal investere i. De kan koste fra 500 kr. til 1.500 kr. Det bliver gennemgået på første kursus.

Ring til os

31 20 56 00

Skriv til os

Alle hverdage

 9:00 - 16:00