Deltag i spændende kurser ganske gratis!

Corona sat en stopper for mange af de ting vi havde planlagt i foråret, men vi er nu der, hvor vi igen er klar til at tage hul på noget af det, som vi har udskudt. Det er blandt andet en række gratis kurser, vi rigtig gerne vil tilbyde klubber i forbindelse med projektet Vores Natur.

Først og fremmest vil vi gerne invitere til kursus i formidling af Vild Mad og Livet under vandet. Kurserne afholdes af Naturvejleder, Thomas Holgaard. Placering og dato melder vi ud hurtigst muligt.

N&U’s sommerlejr slår en ferie i New York

En ferie i New York kan ikke slå Natur & Ungdoms sommerlejr. Det fandt Winnie Asboe ud af, da hun i vinter foreslog sin otteårige datter Elanor at tage til USA’s største by i sommerferien.

 ”’Jeg vil hellere på lejr igen, ligesom vi var sidste år!’ sagde Elanor, selv om jeg forsøgte at lokke med Central Park og andre seværdigheder i New York,” fortæller Winnie Asboe.

 

1 familie – 2 timer – 3 arter - Familieudfordring i Påsken

Hvad skal du lave i Påsken?

Tør i tage udfordringen op og tage med på jagt efter 3 arter op og lige som  Eleanor og Peter 

Legen hedder ”1 familie – 2 timer – 3 arter”. Vær med i legen i påskedagene – torsdag, lørdag og mandag kl. 10

TV-serie i 5 dele – Vilde vidunderlige Danmark

På søndag den 12. april kl. 20.00 starter Danmarks Radio sin nye store TV-satsning Vilde vidunderlige Danmark. Den strækker sig over 5 søndage med disse temaer:

Skoven: søndag den 12. april 2020
Det handler om skoven og den fantastiske natur og spændende dyr, der findes her: vi skal blandt andet møde den store hornugle, halsbåndsmusen, den lille skovmyre, hasselmusen, natuglen, ræven, grævlingen, rødrygget tornskade og kongeørnen.

Natur & Ungdoms fremtid står ved en skillevej

Mens flere lokalafdelinger har godt gang i aktiviteterne, og nye afdelinger spirer frem, har der i den senere tid på bestyrelsesniveau i N&U været en del overvejelser om foreningens fremtid og drift.  

Det har resulteret i, at bestyrelsen har igangsat en proces, som handler om Natur & Ungdoms fortsatte udvikling. I den forbindelse har bestyrelsen indgået et samarbejde med en udviklingskonsulent, Frederik Fredslund-Andersen, fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). På et arbejdsmøde med ham blev det besluttet, at det er mest relevant at arbejde videre med at beskrive to mulige fremtidsscenarier for N&U: