Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende Børne- og Ungdomsorganisation Natur og Ungdom. Vi interesserer os for natur og friluftsliv på tværs af generationer. 

Vi er upolitiske og uden opkobling på religion, uniform, aldersinddeling eller faste mødedage. Vores mål er at lære børn og unge at forholde sig til naturen og miljøet omkring os - for kun ved at bruge naturen lærer man at forstå den og tage vare på den.

Den 330 hektar store Kelstrup Plantage i Kruså, danner de smukke rammer om Natur & Ungdom Kruså.

Lokalafdelingen blev stiftet med henblik på at udnytte de gode faciliteter som Kelstrup Naturskole til hverdag tilbyder til folkeskolerne i Aabenraa Kommune. Efter skoletid er det nu lokale unge og familier som tilbydes fede muligheder for samvær og aktiviteter i hverdage og weekends i den sønderjyske natur.

Vi forsøger at lave flest mulige aktiviteter, med størst mulig variation og udnyttelse af vores lokale natur.