I 2015 skal vi udbygge vores succes med familieorienterede aktiviteter, men også satse på at få de unge nørder tilbage og bruge deres viden i lokalafdelingerne. Hvis ikke i Natur & Ungdom - hvor så?

Lars Walsted Christoffersen, Formand Landsforeningen Natur & Ungdom

Jens Buch Johansen Landsforeningen, Leder Leave a Comment

I 2015 skal vi udbygge vores succes med familieorienterede aktiviteter, men også satse på at få de unge nørder tilbage og bruge deres viden i lokalafdelingerne. Hvis ikke i Natur & Ungdom hvor så?

2014 lakker mod enden. Det giver anledning til at se bagud og fremad. I bakspejlet springer vores arbejde med to af Natur & Ungdoms grundpiller – foreningsånd og synlighed – i øjnene.
Således tog næstformanden og jeg på vinterturné for at besøge vores lokalafdelinger. Dels for at høre om deres aktiviteter, behov og ønsker, dels for at introducere den nye version af nogu.dk og de muligheder, som hjemmesiden giver lokalafdelingerne. Et af resultaterne af turen blev et ansigtsløft og opdatering af nogu.dk. Det medførte blandt andet, at man kan melde sig ind i Natur & Ungdom via hjemmesiden og desuden se den på både smartphone og tablet. De to ’nyheder’ betyder, at man kan hverve nye medlemmer direkte på mobilen ude i naturen, hvor man har kontakten med de kommende medlemmer. Dette har tidligere været et problem, som nu ser ud til at være løst.
På det politiske område kan vi som en forholdsvis lille forening have vanskeligt ved at synliggøre os. Men partnerskaber er en måde at komme frem med vores ideer og budskaber på. Derfor intensiverede vi i 2014 samarbejdet med Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Det første større resultat er samarbejdet om Raptor Camp, hvor tre unge N&U’ere i september var med til at modarbejde krybskytteri på Malta. Et spændende og konkret projekt, der er omtalt i denne udgave af NATUR.

Kun et startskud

De gode erfaringer og forbindelser, vi har fået fra dette første fællesprojekt med DOF, er kun startskuddet. Vi arbejder p.t. på at få etableret dobbeltmedlemskaber, hvor hver forenings medlemmer kan få rabat på medlemskab i den anden forening. Det vil gavne os begge og ikke mindst vores fælles sag – naturen.
Et større internationalt netværk er en anden måde, hvorpå vi kan blive synlige og skabe nye muligheder for vores medlemmer. Efter en lang pause på dette felt deltog Natur & Ungdoms næstformand i sommer i klimanetværket Youth and Environment Europes årsmøde i Letland. Formålet var at skabe nye forbindelser, hente inspiration og ikke mindst åbne for, at Natur & Ungdoms medlemmer også internationalt kan få nye tilbud om at være aktive.

Udviklingen fortsættes

Retter vi blikket mod 2015, vil vi fortsætte udviklingen af nogu.dk. Siden skal hele tiden være et aktivt sted med mange muligheder for medlemmer og aktive, men samtidig også være den platform, hvor vi spreder kendskabet til Natur & Ungdom – netop ved at folk udefra kan se vores høje aktivitetsniveau. Derfor vil jeg opfordre alle lokalafdelinger til at bruge og præsentere sig på nogu.dk. Det er her, vi kan vise alle vores spændende tilbud over hele landet og fortælle vores gode historier. Lokalafdelingerne er for mig som formand alfa og omega. Derfor vil vi fremover se en meget tættere forbindelse mellem lokalafdelingerne og hovedforeningen. Vi vil tilstræbe at få etableret en glidende kontakt og en vedvarende, givtig dialog på tværs af lokalafdelingerne, således at alle aktive kan bidrage med og nyde godt af alle de kompetencer og gode idéer, vores medlemmer har.

Fokus på ungdomsarbejde

Ungdomsarbejdet trænger også til et løft efter nogle års stilstand. Ikke på bekostning af familiekonceptet – hvor jeg har store forventninger til vores nye samarbejde med KFUMspejderne i Danmark og Ungdommens Røde Kors om projektet ’Naturliv for småbørnsfamilier’ – men sideløbende og i forlængelse af det. Når børnene er vokset fra familieaktiviteterne, skal vi have andre tilbud til dem. Vi skal have nørderne tilbage og bruge deres viden og interesse om naturen ude i lokalafdelingerne. Vi skal være den platform, hvor børn, der er blevet unge, kan dyrke interessen for natur, miljø og klima. Hvis ikke i Natur og Ungdom hvor så?
Tak for 2014 – jeg glæder mig til at se jer i 2015.

Del artikel

Del artiklen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.