Tænk alternativt

Henrik Lomholt Leder Leave a Comment

Arrangementer på biblioteker, samarbejder med naturskoler om støtte til aktiviteter i weekenden samt udforskning af bynatur er eksempler på, hvor N&U både kan byde ind med ekspertise og rekruttere medlemmer.

Kan man formidle om glæden ved naturen på et bibliotek? Ja, da! Spørg bare Natur & Ungdom Holbæk, som i foråret indtog Holbæk Bibliotek og fortalte dyrehistorier til de yngste gæster; og fik reklameret for den nye N&U-lokalafdeling. Den lille historie er et eksempel på, hvordan vi i N&U kan, og bør, tænke alternativt, hvis vi vil bredere ud med vores budskab om de mange oplevelser og glæder, man får ved at bruge og bevare naturen – selvfølgelig som medlem af Natur & Ungdom.

I ’min’ lokalafdeling, Natur & Ungdom Sydsjælland, går vi også andre veje, når det gælder om at få flere ud i naturen og samtidig rekruttere medlemmer til foreningen. Vi har således indgået en aftale med Naturskolen Svenstrup i Næstved Kommune om et samarbejde. Det går ud på, at vi hjælper til ved at stå for diverse naturaktiviteter i naturskolens lejrskole i weekender, hvor den er booket af forældre til børn i lokale skoleklasser. Klassekasserne er der sjældent mange penge i, og forældrene mangler ofte ideer til udeaktiviteter. Her træder vi til og står for eksempelvis ’Fra jord til bord’, ’Spor i naturen’ og ’Natur med alle sanser’, lige som vi gør opholdet billigere. N&U Sydsjælland betaler nemlig for overnatning på lejrskolen og mad mod at de deltagende børn bliver meldt ind vores lokalafdeling.

Et forældrearrangement på Naturskolen Svenstrup er typisk bygget op således, at naturskolen står for den første halvdel af forløbet, der foregår i skoletiden og er skolerelateret, mens den anden halvdel organiseres af forældrene og N&U Sydsjælland.

På den måde bæres de emner, børnene arbejder med i skoletiden, videre til N&U Sydsjælland og fritiden, hvilket skaber en helhedsoplevelse for børnene såvel som deres forældre.

Ordningen gavner alle parter. Naturskolen får børn ud i naturen i flere dage og har sikkerhed for, at naturaktiviteterne i weekenderne er i gode hænder hos N&U Sydsjælland – som bliver synliggjort og får medlemmer – mens forældre og børn får gode og billige naturoplevelser.

 

Husk oaserne

Byerne er et andet sted, hvor anderledes tænkning også kan føre til gode naturoplevelser samt give børn og unge den vigtige forståelse for naturen; også selv om byboere tilsyneladende har svært ved at komme ud i det grønne. Men vi skal ikke overse, at storbyens små oaser også kan byde på naturoplevelser. Tænk for eksempel på byernes parker, lunde, mindre søer og åer. Glem heller ikke, at stadig flere byområder og -kvarterer anlægges ud fra en idé om, at mennesker har både mental og fysisk gavn af grønne områder. Den form for alternativ natur ser vi nærmere på i temaet i denne udgave af NATUR. Muligheden for at udforske den slags ’gemt’ natur skal bare gribes og formidles. Her kan N&U’s lokalafdelinger med tilknytning til større og mindre byer spille en vigtig rolle.

 

Godt nyt fra Vejle

Og nu, hvor vi er ved byerne, et hjertesuk over lukningen af N&U Roskilde. Det er forståeligt, at de ildsjæle, som har stået for lokalafdelingen i efterhånden mange år, ikke kan blive ved med at have tid og overskud til at drive N&U Roskilde videre. Men samtidig er lukningen trist, fordi mange børn og unge i Roskilde har behov for et tilbud om at kunne opleve naturen. Derfor håber jeg, at vi i Roskilde vil kunne se den samme glædelige udvikling, vi har kunnet bevidne i N&U Vejle. Her var der også udsigt til en lukning, men en ildfugl ville det anderledes. Derfor var en snes børn og voksne med til at indvie den ’nye’ N&U Vejle med en jagt på naturspor i begyndelsen af maj. Den tur og lokalafdelingens fremtidsplaner kan man læse mere om her.

God læselyst og god sommer.

 

Del artiklen

'

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.