Privatlivspolitik

Kære medlem

Nye EU-regler om databeskyttelse
De nye EU-regler omkring persondatabeskyttelse trådte i kraft den 25. maj 2018. Formålet med persondatabeskyttelsesforordningen er at beskytte dig og de personoplysninger, som virksomheder og organisationer håndterer om dig.

Du behøver ikke foretage dig noget i forhold til Natur & Ungdom. Men vi vil gerne dele information med dig om de nye regler på vores hjemmeside, hvis du vil vide mere.

Regler for registrering af data

Landsforeningen Natur & Ungdom er omfattet af de regler om behandling af data, der er fastsat i person-datalovgivningen, herunder EU’s persondataforordning. Landsforeningen Natur & Ungdom indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang, det er fastsat ved lov, og når det har betydning for dit medlemskab.
Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din indmeldelse i Landsforeningen Natur & Ungdom eller ved deltagelse i et Natur & Ungdom arrangement. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, fødselsdato, mail og telefonnummer, mere følsomme oplysninger som fx allergier i forbindelse med sommerlejr bliver slettet straks efter afholdelsen af lejren.

Opbevaring af data

Landsforeningen Natur & ungdom stiller store krav til sikkerheden af vores IT-systemer. Vi har endvidere en ekstern IT-konsulent tilknyttet som løbende vurderer IT-sikkerheden, så dine data til enhver tid er beskyttet bedst muligt.
Når Natur & Ungdom benytter eksterne systemer/leverandører til databehandlingen, har vi altid indgået databehandleraftaler for at sikre den nødvendige beskyttelse af data.
Alle Natur & Ungdoms medarbejdere er endvidere undervist i sikker og fortrolig omgang med persondata i den daglige administration.
Sletning af data
Natur & Ungdom er som tilskudsberettiget forening forpligtet til at opbevare indbetalings- og persondata i en længere årrække – også efter eventuelt ophør af medlemskab. Du kan til enhver tid anmode om at få dine persondata slettet, men ofte vil det vare lidt tid, før vi kan imødekomme anmodningen. Som følge af vores lovgivningsmæssige pligt til at opbevare indbetalings- og persondata, vil data først blive slettet 5 hele regnskabsår efter det enkelte medlemsskabs ophør.

Hvad ved I om mig?

Du kan altid kontakte sekretariatet via nogu@nogu.dk og få at vide hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Her kan du også rette, opdatere og indsende nye oplysninger til os for eksempel når du flytter eller får nyt telefonnummer.
Hvis du konstaterer, at Natur & Ungdom har mangelfulde eller fejlagtige oplysninger om dig, bedes du kontakte os, så vi kan rette det.

Du har ret til at klage

Du har mulighed for at klage over Natur & Ungdoms behandling af dine oplysninger og data. Klagen sendes til Natur & Ungdom på følgende mail: nogu@nogu.dk.

Hvis vi ikke sammen kan løse problemet – eller vi træffer en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.
Du kan få mere at vide om persondatalovgivningen og EU’s persondataforordning på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du også velkommen til at kontakte os.

Samtykke

Du skal vide, at Natur & Ungdom ikke må indhente oplysninger om dig uden dit samtykke. Vi skal indhente dette samtykke skriftligt fra dig, og du har en uge til at svare på vores anmodning. Hvis du efterfølgende fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Opdatering af persondatapolitik
Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil Natur & Ungdom løbende opdatere denne persondatapolitik.
Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i et nyhedsbrev eller i en nyhedsudsendelse.

Cookies

På nogu.dk bruger vi cookies til at:

forbedre din oplevelse på websitet
for at websitet kan fungere optimalt
støtte markedsføringen af vores services
Bed eventuelt om en kopi af vores cookie politik, og du kan altid ændre i dine præferencer ved at vælge indstillinger for cookies.

Med venlig hilsen
Natur & Ungdom

Landsforeningen Natur & Ungdom
Klostermøllevej 48 A, 8660 Skanderborg
Tlf.: 31 20 56 00
www.nogu.dk