Naturen ved Klostermølle

Klostermølle ligger ved Mossøs vestlige ende i meget naturskønne omgivelser, der rummer gode muligheder for ture og aktiviteter af enhver art. Området er fredet, da det indeholder vigtige interesser af biologisk, geologisk og kulturhistorisk art. Af de mange naturtyper i nærheden af Klostermølle kan nævnes: sø, å, våde enge, løvskov, nåleskov, kær, vandhul, rørsump, ellesump, lynghede og tørre sandede overdrev.

Da munkene byggede vandmøllen i middelalderen, spærrede de for fiskenes vandring i Gudenåen. I 1992 etablerede Skov- og Naturstyrelsen et langt stryg og en fisketrappe, så det nu igen er muligt for fiskene at passere Klostermølle.

I 1998 blev der lavet et fugle tårn i den fjerneste ende af den store sorte tørrelade. Herfra er der en fin udsigt over det store vådområde Klosterkær. Der er offentlig adgang til fods i hele Klostermølleområdet og i fugle tårnet.

Naturen lige uden for døren:

  • Eng
  • Løvskov
  • Granskov
  • Vandhuller
  • Mossø (Jyllands største sø)
  • Kær
  • Ellesump
  • Gudenåen

Lejrskolen, Naturen foto