Klostermølles historie

Klostermølles historie går tilbage til middelalderen, da benediktinermunke i 1100-tallet byggede Voer Kloster. Munkene ændrede Gudenåens løb og gravede den 1300 meter lange Klosterkanal, som forsynede klosterets vandmølle med vand. Klostret blev nedlagt ved reformationen (år 1536), men vandmøllen blev bevaret. Klostermøllen og dens vandkraft har i tidens løb været livsnerven i forskellige små virksomheder. Der har således været kornmølle, træsliberi og senest en papfabrik på stedet. Dele af papfabrikkens produk­tionsbygninger brændte i 1974. På det tidspunkt var fabrikkens produktionsmetoder blevet umoderne, og man opgav derfor at genopbygge fabrikken.

Købt af miljøministeriet

I 1975 købte Miljøministeriet bygningerne og området. Klostermølle rummer nu offentlige udstillinger om den industri, der udfoldede sig med basis i vandkraften og om stedets fortid som munkekloster. Stedet fungerer desuden som offentligt naturområde med udstillinger om flora og fauna. Mange kanofarere sejler igennem og benytter sig af den anlagte kanoteltplads ved åen.

Bygninger på klostermølle

Den 90 meter lange tørrelade, bygget helt i træ, er i dag et vartegn for Klostermølle. I tørreladens nordlige ende er der et fugletårn med god udsigt over Mossø og Klosterkær.

I møllebygningen er der indrettet udstillinger, der fortæller kulturhistorien fra munkene og op til i dag, og der er også udstillinger, som fortæller om naturen og dyrelivet i området.

I hovedbygningen, som Natur & Ungdom lejer, er der naturskole i kælderen, lejrskole i stueetagen, og Natur & Ungdoms sekretariat ligger på første sal.

MINOLTA DIGITAL CAMERA