OM NATUR & UNGDOM

PR-materiale

Her finder du logoer, foldere og flyers til presse, print og web-brug.

Grundlæggende information

Natur & Ungdom er Danmarks grønne forening for børn og unge – og “grønne” familier.

Vi er en uafhængig børne- og ungdomsforening på ca. 1700 medlemmer og foreningen er styret nedefra og op. Derfor er det lokale arbejde i de enkelte lokalafdelinger et af de bærende elementer i foreningen. Kun det, som medlemmerne interesserer sig for, bliver til noget.

Vi laver spændende aktiviteter i naturen – og blander os i miljødebatten. Som medlem kan man deltage i masser af aktiviteter både lokalt og på landsplan.


Foreningens organisation

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og mødes én gang årligt. Foreningen er endvidere organiseret med en hovedbestyrelse, diverse udvalg og skiftende interessegrupper, der bakkes op af vores sekretariat, som ligger ved Mossø i nærheden af Skanderborg. Sekretariatet udfører diverse driftsopgaver, økonomistyring, medlemsadministration og producerer foreningens medlemsblad Natur.


Foreningens vedtægter

Foreningens Historie

Landsforeningen Natur & Ungdom er en ung forening med en gammel historie. Faktisk blev foreningen stiftet 1959 og kunne således fejre sit 50 års jubilæum i 2009.

Læs mere om vores historie her

 

Lokalafdelingerne

Lokalt har vi lokalafdelinger for børn, unge og familier og på landsplan arrangerer vi kurser og lejre samt laver projekter og kampagner. Som medlem kan man også deltage i udvalg eller grupper, som arbejder med specifikke emner indenfor natur, miljø og friluftsliv.

Find din nærmeste lokalafdeling her.

Hovedbestyrelsen

Foreningens politiske ledelse mellem repræsentantskabsmøderne varetages af hovedbestyrelsen (HB). HB består af en formand, en kasserer og 4 til 5 menige medlemmer samt op til i alt 2 suppleanter. HB udpeger blandt sine menige medlemmer en næstformand. Ved formandens forfald indtræder næstformanden.

Du kan læse mere om bestyrelsens medlemmer her.

Sekretariatet

Natur og Ungdoms sekretariat ligger på 1. salen af den gamle direktørbolig på Klostermølle.

Medarbejderne på sekretariatet klarer alt det administrative arbejde i foreningen. Det er økonomi, medlemsregistrering, kontakt til lokalafdelinger, hjælp til kurser og lejre, naturvejledning og lignende.

Sekretariatet er også stedet du ringer til, hvis du gerne vil melde dig til et kursus eller en lejr, hvis du har spørgsmål angående dit medlemskab, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål om foreningen.

Læs mere om sekretariatet og de ansatte.

Partnere, netværk & sponsorer

Uden vores partnere, netværk og sponsorer er der mange ting der ikke ville være muligt for en så relativt lille forening, som Natur & Ungdom. Vi gennemfører de fleste af vores projekter med hjælp fra fonde og i samarbejde med andre foreninger. Derfor en stor tak til dem.

Se hvem vi samarbejder med

Læs om de partnere, netværk og fonde vi oftest samarbejder med.

Klik her

Kontakt sekretariatet


Vi vil altid gerne høre fra både medlemmer og ikke-medlemmer hvis der er nogle spørgsmål.

Telefontid


Mandag – Fredag 9:00 – 16:00

Lørdag lukket

Søndag lukket


Kontaktinformationer


Adresse Klostermøllevej 48A, 8660 Skanderborg

Telefon3120 5600

Email nogu@nogu.dk