Naturliv for småbørnsfamilier

Sine Hulegaard Mikkelsen Landsforeningen, Projekter Leave a Comment

Fotograf: Johny Kristensen

Unikt samarbejde mellem tre organisationer giver nye muligheder for småbørnsfamilier. Særligt de børn og deres familier, som ikke selv finder vej ud i naturen.

”Naturliv for småbørnsfamilier” er et projekt sat i verden af KFUM-spejderne i Danmark, Ungdommens Røde Kors og Natur & Ungdom. Med dette projekt vil vi samarbejde om at skabe nye naturoplevelser for småbørnsfamilier med børn i alderen tre til seks år. Projektet har særligt fokus på, hvordan vi får de småbørnsfamilier med, som ikke selv finder vej ud i naturen.

Gennem organisationernes lokalt forankrede frivillige er ønsket, at der dannes nye lokale netværk og fællesskaber sammen med småbørnsfamilierne og på tværs af organisationerne. Disse nyetablerede fællesskaber skal danne grundlaget for sociale og lærerige aktiviteter i naturen. Ved at sætte naturoplevelserne i fokus er ønsket, at børn i en tidlig alder bliver fortrolige med naturen og lærer at bruge den som en rum for både læring, bevægelse, fordybelse og nysgerrighed. På denne måde kan vi give endnu flere børn og deres familier spændende naturoplevelser og herigennem lære dem at færdes i og passe på naturen.

Naturfagligt materiale

At netop disse tre organisationer er gået sammen, giver nogle helt særlige muligheder for at udnytte de unikke kendetegn og styrker, hver organisation har. Natur & Ungdom bidrager med netop det, vi er bedst til – vores store naturkendskab og formidling af denne til børn. Det gør Natur & Ungdom til vigtig medspiller i projektet, hvor vi i høj grad står for at udvikle og skabe det naturfaglige aktivitetsmateriale. Dette skal danne grundlag for en målrettet naturformidling til de mindste børn og deres familier i de etablerede netværk rundt omkring i hele landet.

Udvikling af nyt aktivitetsmateriale

I forbindelse med udviklingen af dette naturfaglige aktivitetsmateriale er der over de sidste måneder etableret en arbejdsgruppe med naturkyndige frivillige, som dels er medlemmer af Natur & Ungdom, ildfugle og KFUM-spejderne. Arbejdsgruppen har i samarbejde udviklet ideerne til specifikke aktiviteter og ikke mindst udformningen af det færdige aktivitetsmateriale. Det er væsentligt, at aktivitetsmaterialet er både lettilgængeligt og inspirerende for målgruppen. Arbejdsgruppen er kommet godt i gang, og de første møder og workshops blev afholdt i slutningen af 2014, hvorefter arbejdet nu vil fortsætte frem mod april. Her er målet, at vi skal stå klar med en færdig aktivitetskasse med spændende og lærerige aktiviteter og en tilhørende grejkasse, som skal supplere de mange naturfaglige aktiviteter. Disse skal efterfølgende sendes ud til de lokale netværk i takt med, at de bliver etableret.

Projektet som helhed og ikke mindst aktiviteterne skal med tiden danne udgangspunkt for, at flere børn får positive og lærerige oplevelser i naturen. Håbet er, at de erfaringer vi opnår med projektet og ikke mindst aktivitetsmaterialet i sin færdige form ikke kun kan bruges indenfor projektets rammer, men også internt i de tre organisationer og for dem, der måtte være interesserede.

Del artiklen

'

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.