Livligt møde på Klostermølle

Sine Hulegaard Mikkelsen Klostermølle, Landsforeningen Leave a Comment

Et begivenhedsrigt repræsentantskabsmøde på Klostermølle i april bød blandt andet på valg af en ny formand og en ny bestyrelse, livlig debat om mange nye initiativer, nedsættelse af et lejrudvalg og talstærk repræsentation af lokalafdelingerne.

 

Af Helene Schmidt
Valg af en ny formand og en ny bestyrelse, livlig debat om mange nye initiativer, nedsættelse af et lejrudvalg og talstærk repræsentation af lokalafdelingerne vidner om et begivenhedsrigt repræsentantskabsmøde i Natur & Ungdom lørdag den 22. april på Klostemølle.

Centralt står det, at Søren Fink blev ny formand for N&U. Søren Fink, der afløser Thomas JJ Johansen, kender N&U ud og ind efter 30 års medlemskab og er glad for nu at stå i spidsen for foreningen.

“Jeg glæder mig til arbejdet i Natur & Ungdom. Et af mine største ønsker er at skabe flere aktiviteter for medlemmerne, både lokalt og i hele landsforeningen,” siger Søren Fink. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍

Da selve repræsentantskabsmødet gik i gang, lagde afgående formand, Thomas JJ Johansen, ud med sin årsberetning og fortalte om det arbejde, bestyrelsen har lavet siden repræsentantskabsmødet i oktober sidste år.

Som et vigtigt punkt på dagsordenen blev der også valgt en ny hovedbestyrelse. I den hidtidige bestyrelse var Kasper Kold og Helene Schmidt på genvalg, og blev begge valgt ind. Eileen Bitterhoff, Martin Kindberg og Jesper Nielsen Krogh var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen endnu en periode. Morten Helms Brask, næstformand i N&U Ringsted, blev valgt til hovedbestyrelsen. Katrine Søbye og Tue Rossau blev valgt som suppleanter, og ikke mindst blev Søren Fink valgt som formand.

Repræsentantskabsmøde i foråret

Repræsentantskabsmødet blev for første gang i mange år afholdt i foråret. På mødet fortalte de “gamle” N&U’ere, at man i sin tid flyttede seancen til efteråret, fordi frøerne kvækker i foråret, hvorfor alle naturinteresserede lå med numsen i vejret ved vandhuller rundt omkring i landet.
Når mødet nu atter afholdes i foråret, skyldes det ikke fravær af frøerne, for de er der endnu. Men at foråret er tiden, hvor vi har gang i aktiviteter i lokalafdelinger og det derfor er aktuelt at lade sig inspirere af de øvrige N&U’er, da sæsonen kun lige er startet. Derudover vil de beslutninger der træffes på mødet, kunne sættes i gang i løbet af forår og sommer samme år.

Mere kommunikation

Der var gang i køkkenet fra morgenstunden med de trofaste hjælpere Mette Balslev og Lisbeth Schmidt. På vej ind til mødelokalet var gamle naturbøger fra kælderen stillet frem, og man kunne vælge alt fra bøger om fuglenavne på otte forskellige sprog til livet i vandhullet på engelsk. Som betaling for at tage et par bøger med hjem kunne deltagerne donere det, de fandt passende til foreningen.

Årets repræsentantskabsmøde havde besøg af Vejle, Vadehavet, Vestsjælland, Hedensted, Sydsjælland, Ringsted, Silkeborg, Albertslund og Midtvest. Det var dejligt at møde alle de dejlige mennesker, man ser alt for sjældent.

På mødet blev der talt meget om, hvordan vi bedst markedsfører og synliggør vores aktiviteter og når ud til flere. Der var fokus på kommunikation, både udadtil, men også i foreningen – mellem eksempelvis lokalafdelinger, hovedbestyrelse og ildfugle. Vi vil gerne kunne fortælle endnu flere, hvem vi er, og hvad vi kan, blandt andet ved at synliggøre os på en god hjemmeside og være til stede på sociale medier såsom Facebook og instagram.

Et af de store diskussionspunker udsprang af et forslag fra N&U Vadehavet med ønske om at afholde naturlejr for de større børn og unge. Det blev vedtaget, at der skal nedsættes et lejrudvalg, som allerede går i aktion i år. Alle interesserede, både deltagere og arrangører, opfordres til at kontakte sekretariatet, hvis man har input eller ønsker at indgå i udviklingen og planlægningen af disse lejre.

Styrket samarbejde

Mødet havde deltagelse af N&U’s repræsentanter i Friluftsrådet og Det Grønne Kontaktudvalg, der orienterede om arbejdet her. Friluftsrådet har ændret strategi, hvilket har medført ændringer i måden Natur & Ungdom kan søge økonomisk støtte. I dag er Friluftsrådet en vigtig i spiller i finansieringen af N&U´s naturvejleder. Dette vil muligvis ændre sig på sigt, dog var der stor enighed i repræsentantskabet om, at naturvejlederen kan foreningen ikke undvære. Derfor skal vi gå andre veje, når der fremover skal søges penge til naturvejlederstillingen. Det vil hovedbestyrelsen og sekretariatet arbejde videre på.

Afslutningsvis blev der afholdt den årlige klublederrunde, et forum på repræsentantskabsmødet, hvor lokalafdelingerne kan fortælle, hvad de arbejder med, inspirere andre til aktiviteter og udpege gode samarbejdspartnere. Arbejder N&U sammen med andre foreninger og organisationer, kan vi ikke mindst invitere nye målgrupper med ud i naturen, men også bruge hinandens kompetencer til at skabe lærerige og sjove aktiviteter. Det gælder også internt i N&U, hvor ildfuglene gerne besøger lokalafdelingerne og afholder spændende aktiviteter i et fælles samarbejde.

N&U’s naturvejleder Peter Laurents oplyste, at også hovedforeningen vil stå for at tilbyde endnu flere kurser, foredrag og aktiviteter, både på Klostermølle og hos lokalafdelingerne for at kompetenceudvikle og inspirere både lokale ledere og medlemmer. Som et eksempel lagde N&U Albertslund lokaler til det seneste snittekursus i marts.

Del artiklen

'

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.