Her på Lille Vildmosecentret lægger vi stor vægt på at give vores gæster en god og lærerig oplevelse. Derfor så vi det som en ekstra gevinst, at Michael, sammen med sine øvrige kvalifikationer, også havde gennemført ildfugleuddannelsen.

Bo Gregersen, centerleder, Lille Vildmosecentret

Jens Buch Johansen Ildfugleuddannelsen, Presseklip Leave a Comment

 Michael Tams Engberg mener, at hans ildfugleuddannelse var med til at sikre ham en praktikplads i forbindelse med uddannelsen til skov- og naturtekniker.
Af Michael Tams Engberg, ildfugl

Engang imellem er det godt at tage sit liv op til revision. Det gjorde jeg senest for cirka tre år siden. Ved den lejlighed nåede jeg frem til den konklusion, at der skulle ske noget nyt i mit arbejdsliv. Efter mo-den overvejelse, og ikke mindst et godt råd fra et par gode venner, besluttede jeg, at jeg skulle være naturvejleder i mit ’nye’ liv.
Jeg fandt dog hurtigt ud af, at naturvejle-der ikke er noget man bare bliver, og at man ikke kan uddanne sig til det uden først at have en ansættelse som naturvej-leder. Det er i sig selv er lidt op ad bakke. Derfor blev planen, at jeg ville uddanne mig til skov- og naturtekniker med spe-ciale i natur-og friluftsformidling.
Det er en erhvervsuddannelse, som be-står at et halvt års grundforløb på en tek-nisk skole og derefter to et halvt år som elev i en virksomhed. Som de fleste nok ved, så er det meget vanskeligt at finde en læreplads, for ikke at sige noget nær umuligt inden for skovbruget. Men lige netop her tror jeg, at Natur & Ungdoms ildfugleuddannelse gav mig det forspring, som var nødvendigt for at sikre mig min praktikplads på Lille Vildmosecentret 30 km syd for Aalborg.

For alle aldre

Ildfugleuddannelsen gav mig en grund-læggende indsigt i at formidle natur for børn i alle aldre. Der er ingen tvivl om, at uddannelsen består af fem meget kon-centrerede weekender, som man kommer med på. Desuden udfordrer læringsni-veauet de fleste, så de kommer til at tæn-ke sig om en ekstra gang eller to. Holdsammensætningen er også meget gi-vende i sig selv, da holdene er sammensat af mennesker med mange forskellige bag-grunde, dog med glæden til naturen og lysten til at arbejde med børn som de to store fællesnævnere.

Kendt stof

Jeg er snart færdig med min uddannelse som skov- og naturtekniker, men i de to et halvt års praktik indgår der også 12- 15 ugers skoleophold på Skovskolen ved Nødebo, hvor der er fokus på formidlings-teknikker. Jeg må indrømme, at meget af stoffet er jeg allerede stødt på via ildfug-leuddannelsen.
Ganske vist er Ildfugleuddannelsen kun på fem weekender, men hvis man arbej-der målrettet med sine fire hjemmepro-jekter imellem weekenderne, kan man nå langt. Det eneste, jeg måske har savnet lidt, er muligheden for at få noget feed-back på de ’live’-formidlinger, som even-tuelt indgår i de projekter, man laver mel-lem hver kursusweekend.
Jeg har i øvrigt anbefalet Ildfugleuddan-nelsen til et par stykker af mine klasse-kammerater fra Skovskolen, og de har gået på henholdsvis hold 10 og 11. De har også været rigtigt glade for Ildfugleud-dannelsen og har haft stor nytte af ind-holdet på deres praktiksteder.

Læs mere om Ildfugleuddannelsen her

Del artiklen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.