Ildfugleuddannelsen

Ildfugleuddannelsen er Natur & Ungdoms særlige naturformidleruddannelse, der varer et år. Her lærer du at formidle naturen til børn. Mange bruger uddannelsen som springbræt til den almindelige naturvejlederuddannelse eller som et fagligt indspark til deres arbejde med pædagogik eller biologi.

 • Hvad er Ildfugleuddannelsen?

  Ildfugleuddannelsens er Natur & Ungdoms formidleruddannelse, der sigter mod at gøre deltagerne til at blive bedre til at formidle egen viden og begejstring for naturen. Uddannelsen har eksisteret i godt 15 år, og Igennem Ildfugleuddannelsen får du derfor bl.a. et stærkt netværk med andre kursister, ildfugle og naturligvis også igennem landsforeningen Natur & Ungdom. Du får en lang række konkrete redskaber til at udvikle din egen naturformidling – herunder fortælleteknik, formidlingsarenaer, lege, oplevelser, feedback, gyldne regler, struktur, sparring, udfordring og personlig udvikling – men en reel naturfaglig viden skal du selv have eller opbygge uden for kurset. Ildfugleuddannelsen er i høj grad en social uddannelse, hvor det naturfaglige indhold bliver præget af dine medkursister, og hvor sammenholdet på holdet er stort. Ildfugleuddannelsen er opbygget over fem intense weekends, der er fordelt over et år. Mellem kurserne skal du som deltager arbejde med en selvvalgt projektopgave inden for nogle oplyste temaer. Uddannelsen ledes af uddannede naturvejledere, og alle deltagere inddeles ved begyndelsen i mindre studiegrupper, der får deres egen vejleder uddannelsen igennem. Der vil igennem uddannelsen blive præsenteret forskellige eksterne undervisere med forskellig baggrund, ligesom du som deltager også selv vil skulle være en aktiv del af undervisningen. Det er obligatorisk at gennemføre alle weekends og aflevere alle opgaver. Er man forhindret i at deltage, kan man sagtens melde afbud, men skal så tage den manglende weekend det efterfølgende år. Efter uddannelsesforløbet udstedes bevis, og man kan herefter kalde sig ildfugl.

 • Hvorfor hedder det Ildfugl?

  Uddannelsen har fået sit navn efter dagsommerfuglen ”lille ildfugl”, som er ganske udbredt i hele Danmark og kan opleves fra det tidlige forår til det sene efterår. Navnet er valgt, fordi dagsommerfugle generelt sender et positivt signal, og fordi denne sommerfugl er en væver og livlig sommerfugl, der kan træffes overalt i den danske natur. Det kan være vanskelligt at følge ildfuglen med øjnene i flugten lavt henover græsset, men når den sætter sig, spreder den sine vinger ud, og sidder i solen og ”glimter” med sine varme orangegule farver, lægger man mærke til den. På samme måde skal Natur & Ungdoms ildfugle være at træffe overalt derude og kunne ses og lægges mærke til, ”når de er på” ved en lokal aktivitet.

 • Hvem bliver Ildfugl?

  For at blive ildfugl er det vigtigt, at du arbejder med/har lyst til at arbejde med naturformidling. Gennemsnitsalderen på kurserne er omkring 30 år, og deltagernes forudsætninger er vidt forskellige – skolelærere, pædagoger, naturformidlere, spejdere, biologer m.m. er hver år blandt deltagerne, Den vigtigste fælles forudsætning er, at alle deltagere brænder for at formidle natur, friluftsliv, miljø og sociale aktiviteter for børn og unge i naturen. Uddannelsen kan således både bruges som løftestang til at komme i gang med et job indenfor naturformidling eller som relevant efteruddannelse i forhold til dit arbejde og/eller fritidsinteresse.


 • Kursusweekends og projektarbejde

  Som tidligere nævnt består uddannelsen af fem tematisk tilrettelagte weekends og fire selvstændige projektopgaver, der løses mellem weekenderne. På weekendkurserne vil du blive præsenteret for en lang række teknikker og praktisk viden, ligesom du vil få mulighed for – i trygge rammer – at udfordre din egen formidlingslyst og -evne. De enkelte temaer bliver præsenteret på den første kursusweekend. De fire projekter, der ligger mellem de enkelte kurser, er din garanti som kommende ildfugl for at få afprøvet og arbejdet med dine nye ideer og redskaber fra de enkelte kurser. Det er også her, din egen formidling bliver udfordret i forhold til forskellige målgrupper. Projekterne afleveres to uger før næstkommende kursus, hvorpå man vil modtage kort feedback og input fra såvel kursusledere som medkursister efter en kort fremlæggelse. Projekterne er – ligesom weekenderne – alle obligatoriske og et vigtigt element for, at man kan gennemføre ildfugleuddannelsen og få det fulde udbytte. Hvert ildfugleprojekt er temabehæftet og skal bl.a. omfatte tilegnelse af ny viden, aktivitetsstruktur, leg og video. Projekterne kan være meget varierende i indhold og størrelse, da man selv skal definere, hvad men gerne vil arbejde med. Kun fantasien sætter grænserne, og din studievejleder vil hele tiden være klar med råd og sparring. Du kan vælge at arbejde individuelt, med en makker eller en gruppe i forbindelse med projektopgaverne, der omhandler: – Ny faglig viden – Leg med læring – Struktur på din aktivitet – opbygning af et forløb i naturen – Video som metode i naturformidling Når du begynderr på uddannelsen, vil du få mere information om projekterne.

 • Et stærkt netværk og foreningstilknytning – også efter endt uddannelse

  Natur & Ungdom ønsker at holde prisen for ildfugleuddannelsen lav. Vi forventer til gengæld noget af det dyrebareste du råder over – dit engagement og din tid! Det lyder måske banalt, men når du er optaget ildfuglekursist på holdet, så regner vi med dig! Vi regner med at du deltager aktivt og engageret i uddannelsen, og lægger et stykke arbejde i dine projekter mellem kurserne, og også meget gerne engagerer dig i Natur & Ungdom på lokalt- eller landsplan. Som ildfugl bliver du del af et stærkt og vidtforgrenet netværk, og vi ønsker at bevare dette netværk også når uddannelsen er afsluttet. Derfor vil du blive inviteret til et årligt træf for alle nye og gamle ildfugle, og du vil løbende blive tilbudt kurser og arrangementer så længe du er medlem. Alt sammen aktiviteter der kan være relevant for dig og dit videre arbejde med naturformidling.

 • Lyst til formidling!

  Måske har du erfaringer som naturklubleder, spejderleder, historiefortæller eller lignende. Det er ikke afgørende om du kan samtlige latinske navne for alle danske blomsterplanter, eller om du kan genkende og har set mere end 117 arter af fugle. Det vigtige er fortællingen af den gode historie, det at VILLE formidlingen af natur!

Hvordan kommer jeg med?

Der er åbent for optag til Ildfugleuddannelsen i 2019.
Ansøgningsfristen er 1. februar 2019.


Medlemskab krævet for at deltage i kurset

150 kr.

pr. person pr. år
 • Platform og sparring. Der er rig mulighed for at videreudvikle og virkeliggøre projekter og færdigheder i lokalklubberne
 • Medlemsbladet NATUR med masser af inspiration og spændende artikler
 • Få resten af familien / husstanden med for kun 75 kr. pr. person. Aktiviteter for grønne børn, unge og familier i hele landet
Bliv medlem!

Bliv en del af netværket

Send din ansøgning nu, og bliv en del af det spændende Ildfuglenetværk.

Et netværk af Ildfugle som alle brænder for at formidle natur og friluftsliv. Et netværk der bla. mødes en gang om året for at udveksle erfaringer og udvikle på egne evner.

Efter optagelse på kurset sender vi dig et betalingslink og først når der er betalt for kurset er du sikret en plads.

Kontakt naturvejleder Thomas Holgaard for særlig betalingsaftale, hvis du har behov for at betale i rater eller modtage EAN faktura.

Kontakt evt. naturvejleder Thomas Holgaard

og få en snak om uddannelsen og de muligheder den giver.
3120 5601
naturvejleder@nogu.dk.

Kursusledelse


Naturvejleder 
Thomas Holgaard

Naturvejleder Peter Laurents

Naturvejleder Thomas Johansen

Naturvejleder Mette Jensen

PR

Vil du styrke interessen for naturen omkring dig? Så hjælp Natur & Ungdom ved at sprede budskabet om, at Natur & Ungdom har åbnet for tilmelding til Ildfugleuddannelsen, landsforeningens kursus i naturformidling. I år tilbydes kurset for 16. år i træk.

Materialet og mere læsning her

Optagelse

Der er nu åbent for optag på Ildfugleuddannelsen i 2019. Ansøgningsfristen er 1.februar 2019.

Ved spørgsmål, ring til naturvejleder og kursusleder Thomas Holgaard på tlf: 3120 5601.

Hold 16

2019/2020
Alle kurser starter fredag kl. 19.00 og slutter søndag ca. kl. 16.00
Kursusweekender:
15.-17. marts 2019
14.-16. juni 2019
30 august – 1. september 2019 (friluftsweekend)
1.-3. november 2019
17.-19. januar 2020