I fuglenes tegn på Malta

Jens Buch Johansen Ildfugleuddannelsen, Internationalt arbejde, lejre og aktiviteter Leave a Comment

Ildfugl Mette Aagesen havde en spændende uge på DOF’s Raptor Camp på Malta.
Af Mette Aagesen, ildfugl, og Helge Røjle Christensen, redaktør for DOF-bladet Fugle og natur

”Ugen på BirdLife Maltas Raptor Camp sidst i september var en fantastisk oplevelse.”
Sådan siger Mette Aagesen, medlem af Natur & Ungdom, ildfugl og Raptor Camp-aktivist, som sammen med en række med-lemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) tog til Malta sidst i september for at beskytte trækfuglene over Middelhavet mod krybskytter.
Ugen blev dog anderledes end de tidlige-re Raptor Camps, da Maltas regering ind-førte et tre ugers jagtforbud, der trådte i kraft i lejrens første fase.
”Vi fik beskeden midt under en briefing, før vi skulle ud på en aktion i felten. Der blev råbt og skreget og klappet, som hav-de vi vundet en fodboldkamp”, fortæller aktivisterne.
Der blev stadig hørt skud, men jeg hørte ingen af dem. En af de første dage var der hentet en anskudt rovfugl, som desværre blev aflivet hos dyrlægen. Her var en af lejrdeltagerne, Mark Emil Christensen fra DOF, med.

Voldsom demonstration

Jagtforbuddet resulterede i en lidt vold-som demonstration og et overfald på lo-kale ornitologer. Det var ikke en oplevel-se, som nogen fra campen var involveret i, men stemningen dagen derpå og dagen efter var ret trykket.
”Vi skulle jo egentlig passe på fuglene, men til at begynde med tænkte jeg mere over at passe på mig selv. Der skete et overfald på nogle andre aktivister, da for-buddet mod jagt blev indført. Det var ri-meligt rystende, men der skete ikke noget med os”, siger Mark Emil Christensen. Ved overfaldet angreb en gruppe på 30 vrede jægere en mindre gruppe malte-siske feltornitologer. To ornitologer blev såret af slag og stenkast, og en tredje fik frarøvet sit kamera.
Efter overfaldet fik BirdLife Malta mange henvendelser fra maltesere, som tog af-stand fra krybskytteriet og meldte sig ind i foreningen.

Biæder

Biæder

Smidt væk fra posten

Selve arbejdet på Raptor Camp Malta foregår ved, at aktivisterne både mor-gen og aften kører rundt i små hold, der overvåger jagten fra strategisk valgte ud-kigsposter. Alle skud, fældefangst, andre jagtaktiviteter og dræbte fugle noteres omhyggeligt ned for at blive brugt som dokumentation for ulovlighederne.
”Vi kørte i hold med forskellige nationa-liteter. Jeg var en aften ude med et hold med englændere og maltesere, hvor vi blev smidt væk fra vores post af en vred lodsejer, som også var jæger. Vores en-gelske teamleder Bob tog snakken med jægeren, vi flyttede os stille og roligt, og så blev det hele dysset ned igen”, fortæller Mette Aagesen.
Takket være jagtforbuddet var det altså kun få ulovligheder, som de danske ak-tivister fik noteret under opholdet. Men arbejdet fortsatte efter det faste program, også for at virke forebyggende mod over-trædelser af forbuddet.

En silkehejre, som blev skamskudt, før jagtforbuddet på Malta blev indført. Fuglen blev aflivet hos en dyrlæge. Foto: Kim Skelmose.

En silkehejre, som blev skamskudt, før jagtforbuddet på Malta blev indført. Fuglen blev aflivet hos en dyrlæge. Foto: Kim Skelmose.

Det nytter

”Jeg tror på, at vores tilstedeværelse på Malta virker præventivt, og jeg ved, at Birdlife Malta gør meget for at uddanne skoleleverne i bedre viden omkring jagt og migration, så tendensen med illegal skydning må kunne vendes. Det sker dog nok inden for de næste par år – det kræ-ver enormt meget,” konstaterer Mette Aagesen, der nød de mange oplevelser på Malta.
Blandt dem var synet af kæmpe rovfugle i flugt tæt på, 130 rastende fiskehejrer på klippekysten og mange biædere, op til 70 i én flok.
”Dertil kommer samarbejdet med virkelig dygtige fuglekendere og det at være i et så stærkt fællesskab,” siger Mette Aagesen.

 

Læs mere om Ildfugleuddannelsen her

Del artiklen

'

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.