Leder: Giv en hånd

Jens Buch Johansen Leder

Skal N&U undgå besparelser og et deraf svækket aktivitetsniveau, skal der hverves flere medlemmer. Det kan den enkelte N&U’er hjælpe med at gøre.

Kære medlem af Natur & Ungdom
Du møder sikkert grupper af børn og unge mange steder i din hverdag – i skolen, børneinstitutionen, i idrætsforeningerne os så videre. Alt for få af disse kender til Natur & Ungdom.ære medlem af Natur & Ungdom.ære medlem af Natur & Ungdom.
Vi kunne godt ønske os at give endnu flere børn og unge nogle gode naturoplevelser og at få dem indmeldt i foreningen som medlemmer. Af samme grund har vi sat medlemsprisen ned i år – 75 kr. pr. barn i sådanne grupper som nævnt herover. Også for familier er prisen sat ned. Nu koster det årlige kontingent kun 150 kr. for første barn og 75 kr. pr. person for søskende og forældre. Familier med mere end tre børn kan få særlig rabat. Vi ønsker, at stort set alle familier skal have råd til at være med.
Trods prisnedsættelserne kommer der for få nye medlemmer ind i foreningen. Her kan du, kære læser, gøre en forskel.

Aktiviteter giver medlemmer
Hvis du kender en gruppe børn og unge, som kunne være interesseret i at samles lokalt om et naturarrangement, så må du meget gerne kontakte mig, mit telefonnummer er 23299063, eller N&U’s sekretariat (nogu@nogu.dk, tlf. 21305602) med oplysning om en person, vi kan kontakte angående aftale om et arrangement og indmeldelse i N&U. Derved gør du foreningen en kæmpe tjeneste ved at hjælpe os med at hverve nye medlemmer.
Fra N&U’s bestyrelse og sekretariat støtter vi ’Operation Hvervning’ ved at lade vores ansatte og forskellige frivillige og komme og hjælpe med at gennemføre aktiviteterne ude i lokalafdelingerne – ude hos jer lokalt. Vi sørger for, at der er en kompetent naturformidler til stede. Vi har for eksempel i tankerne, at deltagerne i aktiviteten bl.a. kunne bygge fuglekasser, lave fuglefoder samt snitte figurer og få det hele med hjem. Forældre kunne komme og være med til afsluttende mad og bålhygge.
I bestyrelsen er vi glade for de mange gode aktiviteter, der finder sted ude hos de lokale afdelinger. Men også her vil vi opfordre til, at vi hjælpes ad med at appellere til, at deltagerne i aktiviteterne rent faktisk melder sig ind i foreningen og derved støtter os.
At sådanne skoleaktiviteter med til at synliggøre N&U – og måske inspirere andre børnefamilier til at melde sig ind i foreningen – er et andet plus ved ideen. At den virker, har vi her i N&U Sydsjælland vist ved, i samarbejde Naturskolen Svenstrup i Næstved Kommune, at arrangere aktiviteter for en række skoleklasser. Det har indtil videre givet os 170 nye medlemmer, hvoraf halvdelen er under 30 år.

Statstilskud i farezonen
At vi i hovedforeningen interesserer os så meget for medlemstallet skyldes, at foreningens statstilskud afhænger af, hvor mange medlemmer foreningen har ved årets afslutning. Alle de lokale klubbers medlemmer lægges sammen, og det samlede tal oplyses til myndighederne. Er medlemstallet ved årsskiftet under 1.000 – hvilket er tilfældet p.t. – vil det få stor betydning for N&U’s fremtidige aktivitetsniveau. Således kan et for lavt medlemstal medføre nogle meget ubehagelige besparelser på sekretariatet. Det kan eksempelvis føre til færre ansatte, færre numre af NATUR til medlemmerne, mindre udvikling af nye aktiviteter, færre projektansøgninger samt et svækket samarbejde med andre grønne organisationer.

Vækst, ja tak
Efter min mening vil vi hellere vokse os til øget statstilskud end at forsøge at spare yderligere. Det er stort set ikke muligt at spare mere, medmindre vi nedlægger vores sekretariat og lejrskole på Klostermølle. Det vil vi meget nødig.
Så kære medlemmer – giv os en hånd med at finde egnede potentielle medlemmer og med at gennemføre aktiviteter, der gør dem interesserede i at være med i foreningen. Efteråret er en glimrende sæson til at lave spændende naturture – så lad os komme i gang.

 

Del artiklen

'