Fra pestilens til perlenatur

Nanna Høegh Wenzell Artikel 1 Comment

’Aktive’ grusgrave kan både larme og svine, men en udtømt af slagsen kan blive ramme om interessant natur.grusgrav 01

 Der findes grusgrave i det meste af landet i områder, hvor der findes grus i undergrunden. Gruset er en ressource, som blandt andet skal bruges til byggeri. Man kan mene meget om grusgrave, og de kan både larme og svine, mens udvindingen står på. Men en udtømt grusgrav giver potentiale til at skabe en rigtig interessant natur. Når jordens råstoffer bliver fjernet, vil den tilbageværende jord være meget næringsfattig. Det kan ligne en ørken, men der vil naturligt indfinde sig planter og dyr, som kan leve under disse forhold, og som måske har svært ved at etablere sig i andre danske naturtyper, hvor der er for megen næring.

Det er spændende at følge grusgrav 03den naturlige succession og se, hvem der først etablerer sig i et nyt pionerområde, og hvordan det udvikler sig med tiden. Hvis man ønsker at grusgrave skal fortsætte med at være tilholdssted for urter, der vokser på næringsfattige overdrev, er det vigtigt, at der ikke blandes næringsrig muldjord i den færdigbehandlede grusgrav. Derudover er det også nødvendigt, at der laves naturpleje med eksempelvis kreaturer.

Landskabet ændres

Ved grusgravning sker der også en ændring af landskabet. Ofte udvælges flade landbrugsarealer til grusgravning tæt på byerne. Ved at grave i områderne bliver landskabet bakket, og der dannes rene grundvandssøer. Det giver mulighed for et rigt fugleliv, og der vil også naturligt indfinde sig andre dyr som for eksempel strandtudse. Færdiggravede grusgrave bliver således til flotte og anderledes naturområder, som også er egnede til mange forskellige slags rekreativ brug. Det bakkede landskab er ofte yndet for mountainbikere og løbere, og der anlægges ofte stier til disse brug, lige som der er mulighed for at lave badestrande.IMG_1645IMG_1582

Efterskoleelever i grusgraven

På Fyn ligger et stort område syd for Odense, som består af gamle og nye grusgrave. Man kan gå en tur og se på udviklingen af områderne, og hvordan de ændrer sig med tiden, når grusgravningen er ophørt. Midtfyns Efterskole ligger lige op af Tarup-Davinde grusgraven, og skolens såkaldte adventure-linje har aktiviteter i grusgraven. En af skolens lærere, Dan Hansen, fortæller, at man specielt bruger naturområdet til mountainbikekørsel og kajakroning på Davinde Sø, hvor man også kan bade. Efterskolen samarbejder endvidere med den lokale naturskole, som er interesseret i, at naturen kan bruges på flere forskellige måder.20150219_162316

 

Eksempler på grusgrave:

Del artiklen

Comments 1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.